Om tilbuddet

Neurorehabilitering Midt på Tagdækkervej er et midlertidigt botilbud jf. Servicelovens §107. Målgruppen er borgere med kompleks erhvervet hjerneskade for eksempel efter et traume, en blodprop, en hjerneblødning eller infektionstilstand i hjernen. Tilbuddet henvender sig til borgere fra 18 år og opefter med kompleks erhvervet hjerneskade. 

Borgerne kan have brug for rehabilitering med henblik på at forbedre funktionsevne og livskvalitet, og/eller behov for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet svar på en lang række spørgsmål i forbindelse med tilbuddet i vores FAQ.

Læs FAQ'en

Rehabiliteringsforløb - trin for trin

Forløbet hos Neurorehabilitering Midt tilrettelægges individuelt efter borgerens behov og i tæt samarbejde med kommunen.

Dagligdagen i rehabiliteringstilbuddet

Neurorehabilitering Midt på Tagdækkervej er en del af et aktivt fællesskab. Vi er nabo til Bostøtten, hvor der også bor borgere med erhvervet hjerneskade, og med Aktivitetstilbuddet, hvor der også kommer senhjerneskadede, der bor andre steder.

Personalet i rehabiliteringstilbuddet

I Neurorehabilitering Midt består personalegruppen af:

  • Neuropædagoger
  • Neuropsykolog
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Logopæder (talepædagoger)

Faglig tilgang i rehabiliteringen

Fakta

Antal pladser: 
Bostøtte: 24 pladser
Rehabilitering: 10 pladser
Dagtilbud: 30 pladser

Paragraf: ABL §105, stk. 2, SEL §104 og §107

Kontaktinformationer

Kontakt tilbuddet

Neurorehabilitering Midt

Tagdækkervej 10
8450 Hammel

Tlf.: +45 7847 7781
tagdaekkervej@social.rm.dk

Afdelingsleder, Neurorehabilitering Midt

Birgitte Nygaard Sommer
Tlf.: +45 2113 3630

Matchning og visitation

Matchningskonsulent

Lone Sørvad Jeppesen

Mail: loojep@rm.dk

Tlf.: +45 2018 5704