Skader på hjernen har ofte et komplekst udtryk. At finde den rette strategi, at fastholde den og løbende korrigere strategien kræver både faglig indsigt, indsigt i egne og kollegers reaktioner og et godt samarbejde.

Vores konsulenter kan støtte op om dette arbejde ved hjælp af for eksempel:

  • Faglig vejledning
  • Rådgivning
  • Supervision
  • Ledelsessparring

Vores ydelser tilbydes både på organisations-, ledelses-, gruppe- og individuelt niveau.

Når vi arbejder med ovenstående, er formålet at videreudvikle faglige og personlige kompetencer samt at sikre kvaliteten i arbejdet med borgerne.

Vi ønsker at styrke medarbejdernes evne til at træffe gode faglige beslutninger, og at styrke læringskulturen i forhold til kerneopgaven.

Kontaktinformationer

Jan Hammershøi Frandsen

Afdelingsleder, Faglig udvikling

Tlf.: +45 2167 5599
Skriv til Jan