Borgernes funktionsnedsættelse kan for eksempel være opstået som følge af:

 • hovedtraume
 • blodprop i hjernen
 • hjerneblødning
 • betændelsestilstand i hjernen
 • iltmangel med påvirkning af hjernen

Eller optræde sammen med sygdomme som for eksempel:

 • muskelsvind
 • sklerose
 • cerebral parese

Der er derfor tale om personer, der falder inden for et bredt spektrum af funktionsnedsættelser. Det er dog fælles for alle borgerne, at de har behov for individuelt tilrettelagt hjælp og/eller støtte i hverdagen. Det kan for eksempel skyldes:

 • varierende grader af accept og/eller erkendelse af de erhvervede begrænsninger
 • manglende eller begrænset sprog
 • adfærd der vanskeliggør socialt samvær
 • nedsat initiativ
 • manglende eller begrænset evne til at overskue og strukturere
 • manglende mulighed for selvstændigt at varetage hverdagens gøremål som for eksempel: personlig hygiejne, rengøring, madlavning, spisning mv.

Andre problemstillinger

Ud over de nævnte eksempler kan der være borgere med følgende tillægsdiagnoser:

 • personer med dobbeltdiagnoser – for eksempel hjerneskade og en psykiatrisk lidelse (såfremt hjerneskaden er den væsentligste del af borgerens problemstillinger)
 • personer med misbrug eller tidligere misbrug
 • personer med risikobetonet og/eller udadreagerende adfærd

Kontaktinformationer

Matchningskonsulent

Lone Sørvad Jeppesen

Mail: loojep@rm.dk

Tlf.: +45 2018 5704