Om tilbuddet

Høskoven er et døgntilbud og dagtilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. Vi tilbyder borgerne ophold i egen bolig med bostøtte samt aktivitets- og samværstilbud.

På Høskoven bliver borgerne støttet i at leve det liv, de gerne vil leve. Vi sætter altid borgernes trivsel, livskvalitet og selvbestemmelsesret i centrum. Det er vigtigt for os, at borgerne bliver set og hørt. Alle har ret til et godt liv.

Vi har et helhedsorienteret blik på borgerne og forsøger at hjælpe dem til et aktivt liv, hvor de har gode stunder hjemme og mulighed for at komme ud.

Vi vægter også det sociale samvær højt, hvor vi samles både lokalt i afdelingerne eller på tværs af husene omkring højtider, mærkedage og særlige begivenheder.

Målgruppe

Borgere med erhvervet hjerneskade/fysisk handicap med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Der kan være tale om:

  • neurologiske lidelser
  • progredierende lidelser
  • skader som følge af ulykker, fald eller slag mod hovedet.

Målgruppen er kendetegnet ved kognitive og fysiske vanskeligheder såsom lammelser, problemer med hukommelsen, ændringer i følelsesmæssige reaktioner, problemskabende og/eller udadreagerende adfærd, dobbeltdiagnoser og tidligere/nuværende misbrug.

Aldersgruppen er fra 18 år.

Fakta

Antal pladser: 
Bostøtte: 27 pladser
Botilbud: 1 plads
Dagtilbud: 53 pladser

Paragraf: ABL §105, stk. 2, SEL §103, §104 og §107

Takster

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelse for boenheder Læs ydelsesbeskrivelse for aktivitetscenter

Kontaktinformationer

Kontakt tilbuddet

Høskoven

Damagervej 26
8260 Viby J

Tlf.: +45 7847 7300
hoeskoven@social.rm.dk

Afdelingsleder Hus 1

Nanna Hedemann Ipsen
Tlf.: +45 4033 0940

Afdelingsleder Hus 2

Nathalie Zea Neistskov
Tlf.: +45 2037 9858

Afdelingsleder Hus 3

Susanne Levann
Tlf.: +45 2469 2789

Afdelingsleder Aktivitetscenter

Søren Bjerg Hedemann
Tlf.: +45 2117 9749

Matchning og visitation

Matchningskonsulent

Lone Sørvad Jeppesen

Mail: loojep@rm.dk

Tlf.: +45 2018 5704