Om tilbuddet

Svalevej er et døgntilbud og dagtilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. Vi tilbyder borgerne ophold i egen bolig med bostøtte samt aktivitet og samvær.

På Svalevej ønsker vi at skabe den bedste hverdag for borgerne lige nu og her. Vi forsøger at skabe mest mulig livskvalitet og gode stunder for den enkelte.

For os er fællesskabet og samvær vigtigt. Vi er et stort hus, hvor der er mulighed for at få netværk og relationer på tværs af afdelinger. Alle kender hinanden og er trygge i hinandens selskab.

Vi har mange traditioner lokalt i afdelingerne og på tværs af huset, hvor vi samles omkring højtider, mærkedage og særlige begivenheder. Det kan være den årlige høstfest, Royal Para Run, koncerter, fællesspisning eller en fodboldkamp på storskærm. Vi inviterer også gerne pårørende ind eller samarbejder med vores lokale børnehave eller plejehjem.

Svalevej vægter det gode udeliv højt. Her er gode muligheder for at komme ud og vi laver gerne bål på gårdspladsen året rundt. Borgerne kan gå små og store ture til den lokale sø og på de grønne bakker i området.

Vi bruger også nærmiljøet meget, hvor borgerne bl.a. har mulighed for at gå ned for at handle ad små sikre stier. Det er et trygt miljø at færdes i på egen hånd.

Målgruppe

Borgere med erhvervet hjerneskade/fysisk handicap med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Der kan være tale om:

  • neurologiske lidelser
  • progredierende lidelser
  • skader som følge af ulykker, fald eller slag mod hovedet.

Målgruppen er kendetegnet ved kognitive og fysiske vanskeligheder såsom lammelser, problemer med hukommelsen, ændringer i følelsesmæssige reaktioner, problemskabende og/eller udadreagerende adfærd, dobbeltdiagnoser og tidligere/nuværende misbrug.

Aldersgruppen er fra 18 år.

Fakta

Antal pladser: 
Bostøtte: 34 pladser
Dagtilbud: 34 pladser

Paragraf: ABL §105, stk. 2, SEL §104

Takster

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Læs ydelsesbeskrivelse for dagtilbud

Kontaktinformationer

Kontakt tilbuddet

Svalevej

Svalevej 5-6, Assentoft
8960 Randers SØ

Tlf.: +45 7847 7600

Afdelingsleder, Team 1 og 2

Marie Lund
Tlf.: +45 3071 4475

Afdelingsleder, Team 3 og 6

Elisabeth Moth
Tlf.: +45 5154 1449

Afdelingsleder, Team 4, AC og Service

Karina Rousing
Tlf.: +45 5189 1228

Afdelingsleder, Team 5 og nattevagter

Mark Øvre Lauenborg
Tlf.: +45 9243 7042

Matchning og visitation

Matchningskonsulent

Lone Sørvad Jeppesen

Mail: loojep@rm.dk

Tlf.: +45 2018 5704