I Faglig Udvikling tilbyder vi støtte til proces og facilitering indenfor medarbejderudvikling, teamudvikling og organisationsudvikling.

Faglig udvikling

Medarbejder- og teamudvikling

  • Teamsammensætning og styrker
  • Kommunikation og samarbejde
  • Kollegial sparring
  • Positiv feedback
  • Positiv psykologi
  • Dialogbaseret arbejdspladsvurdering (opfølgning på APV)
  • Trivsel, stresshåndtering og -forebyggelse

Organisationsudvikling

  • Lederskab, følgeskab og makkerskab
  • Coaching og supervision 

Vi tilbyder coaching og supervision som både individuelle forløb eller gruppeforløb. Alle forløb bliver tilrettelagt med udgangspunkt i jeres særlige ønsker og behov.

Tværfagligt samarbejde

Det er afgørende at kunne samarbejde omkring kerneopgaven, når man arbejder med udsatte borgere. Et godt tværfagligt samarbejde kræver, at man anerkender og inddrager hinandens fagligheder. Tværfagligt samarbejde kræver et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor man kender egne og hinandens kompetencer. Ligesom tværfagligt samarbejde kræver, at man formår at inddrage hinandens forskelligheder som et afsæt for læring og udvikling.

Kontaktinformationer

Jan Hammershøi Frandsen

Afdelingsleder, Faglig udvikling

Tlf.: +45 2167 5599
Skriv til Jan