Organisationsgrundlag

I Specialområde Hjerneskade er vi til for borgeren, og den enkelte borger er omdrejningspunktet for vores indsatser. For at sikre et fælles grundlag og fundament for vores indsatser, har vi udarbejdet et organisationsgrundlag for Specialområde Hjerneskade. 

Organisationsgrundlaget givet et fælles afsæt for samarbejde og udvikling. Samtidig anviser det mål og kortlægger kursen for specialområdet i den næste årrække. 

Organisationsgrundlaget tager afsæt i målbilledet og visionen for Socialområdet i Region Midtjylland.

Målbillede

Specialområde Hjerneskades Målbillede med årsplan 2022 fortæller om de handlinger, vi primo 2022 arbejder særskilt med.

Vi er begyndt i højere grad at betragte årsplansarbejdet som en dynamisk indsats, og handlingerne vil løbende blive afsluttet og fornyet. Beskrivelsen er derfor et øjebliksbillede, der forandrer sig over tid.

Vi vil løbende formidle væsentlige resultater og læring her på vores hjemmeside samt på LinkedIn.

Se Specialområde Hjerneskades målbillede

Foldere

Du kan læse mere om, hvad Specialområde Hjerneskade arbejder med i vores forskellige foldere.