Der er udarbejdet en fælles klagevejledning for socialområdet i Region Midtjylland. Klagevejledningen beskriver klager rettet til:

  • Region Midtjylland (incl. Specialområde Hjerneskades afdelinger)
  • Kommuner
  • Styrelsen for patientsikkerhed
  • Socialtilsynet

Klagevejledning kan findes på Socialområdets hjemmeside.

Klage rettet til Specialområde Hjerneskade

I Specialområde Hjerneskade ønsker vi at gå i dialog om kritikpunkter eller andet, der kan føre til en klage.

Vi vil derfor gerne opfordre til, at klager over forhold i vores afdelinger, tages op med den lokale afdelingsleder, før det fører til en egentlig klage.

Klage rettet til boligselskab

Som lejer i en almen bolig i Specialområde Hjerneskade, kan klager vedrørende lejligheden rettes til boligadministrationen. Denne type klager er ikke omfattet af ovenstående klagevejledning.