Om tilbuddet

Josiassens vej er et døgntilbud og dagtilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. Vi tilbyder borgerne ophold i egen bolig med bostøtte samt aktivitet og samvær i vores dagtilbud.

Vi lægger vægt på, at borgerne oplever bostedet hjemligt og har en høj tilknytning til stedet. Vi har fokus på borgernes selvbestemmelse og trivsel.  

Vi prioriterer høj faglighed og bruger vores tværfaglighed systematisk. Det gør vi gennem løbende sparring, vejledning og kontinuerlig kompetenceudvikling.

Målgruppe

Borgere med erhvervet hjerneskade/fysisk handicap med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Der kan være tale om:

  • neurologiske lidelser
  • progredierende lidelser
  • skader som følge af ulykker, fald eller slag mod hovedet.

Målgruppen er kendetegnet ved kognitive og fysiske vanskeligheder såsom lammelser, problemer med hukommelsen, ændringer i følelsesmæssige reaktioner, problemskabende og/eller udadreagerende adfærd, dobbeltdiagnoser og tidligere/nuværende misbrug.

Aldersgruppen er fra 18 år.

Fakta

Antal pladser: 
Bostøtte: 8 pladser
Dagtilbud: 8 pladser

Paragraf: ABL §105, stk. 2, SEL §104

Takster

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Læs ydelsesbeskrivelse for dagtilbud

Kontaktinformationer

Kontakt tilbuddet

Josiassens Vej

N.P. Josiassens Vej 8
8500 Grenaa

Tlf.: +45 7847 7740

Afdelingsleder

Heidi Hass Madsen
Tlf.: +45 2475 9169

Matchning og visitation

Matchningskonsulent

Lone Sørvad Jeppesen

Mail: loojep@rm.dk

Tlf.: +45 2018 5704