Kursus-, tema- og læringsdage

Specialområde Hjerneskade udbyder løbende kurser og temadage i neuropædagogik og relaterede emner.

Kurserne kan have forskellige målgrupper, men de henvender sig typisk til fagpersoner, der varetager opgaver omkring borgere indenfor hjerneskadeområdet.

Kurserne kan omhandle temaer som:

  • Neuropædagogik og -psykologi
  • Hjernen set i relation til særlige emner som for eksempel misbrug, demens, stress og mentalisering
  • Hjernens opbygning og funktioner
  • Neuropædagogiske strategier og målsætningsarbejde

Vi udvikler også meget gerne skræddersyede læringsforløb, så kontakt os endelig for at drøfte mulighederne.

Sikring af læring og overførbarhed til praksis

Undervisningen på kurserne veksler mellem teoretiske oplæg, individuel og fælles refleksion samt konkrete praktiske øvelser.

Der er særlig opmærksomhed på egen læring og omsætning til egen praksis. Deltagerne arbejder med egen læringsvej/logbog i undervisningsforløbet.

Samtidig drøfter medarbejderen med sin nærmeste leder eventuelt behov for støtte eller hjælp, for at lykkedes med implementeringen af ny-indlært viden, færdigheder og kompetencer.

Efteruddannelse i neuropædagogik (fagpilot)

Specialområde Hjerneskade tilbyder efteruddannelse - også til eksterne deltagere - i neuropædagogik på flere forskellige niveauer.

Overordnet set henvender efteruddannelsen sig til medarbejdere, som ønsker at udvide og udvikle deres individuelle kompetenceområde i arbejdet med borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade eller progredierende hjernelidelser.

Efteruddannelsen er opbygget i niveauer og med et tidsinterval mellem hvert niveau. Perioderne mellem niveauerne skal sikre, at det lærte overføres og implementeres i praksis.

Fagpiloten består af trin 1 og trin 2.

Baggrund, formål og opbygning

Første skridt er, at vi sammen med jer får afdækket, hvad der er gået forud for henvendelsen til os, og hvad formålet med læringsforløbet er.

Vi lægger stor vægt på denne del, da vi vil sikre, at vi lige netop rammer jeres aktuelle behov.

Ud fra dette opbygger vi et læringsforløb, og tilknytter de rette undervisere, så det svarer til formålet. Der kan både være tale om kortere og længere læringsforløb.

Forudsætninger

Vi tager udgangspunkt i de forudsætninger, som de konkrete deltagere har.

Vi har både erfaring i at undervise medarbejdere uden særlige neuropædagogiske forudsætninger, samt medarbejdere der arbejder eller tidligere har arbejdet inden for det neuropædagogiske felt.

Undervisningssted

Alt efter aftale kan undervisningen foregå lokalt hos jer eller i Faglig Udviklings lokaler i Viby J.

Fagpilot, trin 1

Fagpilot, trin 1, består af 4 undervisningsdage, og er for medarbejdere, der kun har begrænset eller ingen viden om neuropædagogik.

Deltagerne vil blive introduceret til en neuropædagogisk forståelsesramme, de gængse hjerneskader, hjernens opbygning, funktioner og funktionsnedsættelser, samt neuropædagogiske strategier.

Der vil være fokus på faglig nysgerrighed på borgerens adfærd, og på at medarbejderen kan reflektere og forstå adfærd ind i en neuropædagogisk tilgang og forståelsesramme.

Deltagerne opnår et fælles fagsprog og får styrket deres bevidsthed om egen professionelle rolle.

Fagpilot, trin 2

Fagpilot, trin 2, består af 4 undervisningsdage.

Trin 2  bygger videre på indholdet i trin 1 og gør medarbejderen i stand til selvstændigt at kunne gennemføre en "forudsætningsanalyse". 

Deltagerne skal endvidere kunne opsætte mål og delmål i forhold til pædagogisk tilgang, omgivelser og fysisk miljø, samt borgerens læring og udvikling.

Kontaktinformationer

Jan Hammershøi Frandsen

Afdelingsleder, Faglig udvikling

Tlf.: +45 2167 5599
Skriv til Jan