Om tilbuddet

Fogedvænget er et bocenter til voksne med erhvervet hjerneskade. Afdelingen rummer 10 selvstændige to-værelses lejligheder. Boligerne er indrettet på en måde, som fremmer et selvstændigt og aktivt liv i samvær med andre.

Der er gode fællesfaciliteter både inde og ude. Inde er fælleskøkkenet og fællesstuerne de naturlige samlingssteder i løbet af dagen, og når der skal hygges om aftenen. Derudover er der et træningsrum og et sanserum, som bruges flittigt med henblik på at stimulere sanser og motorik. Udenfor er der en stor og dejlig terrasse og et drivhus, som bruges til både sanseoplevelser, ophold og forskellige aktiviteter.

Personalet på Fogedvænget har et stort fokus på at udnytte de muligheder, som bygningen og omgivelserne giver for at tilgodese den enkelte borgers behov.

Målgruppe

Fogedvænget er et bosted for voksne med erhvervet hjerneskade. Målgruppen er fra 18 år og opefter.

Der er stor variation i forhold til, hvad og hvor meget beboerne har brug for støtte til. Nogle har brug for omfattende støtte til næsten alt i det daglige, mens andre har brug for mere specifik og målrettet støtte til afgrænsede områder for at få det hele til at hænge sammen.

Alle beboere på Fogedvænget har udfordringer i form af fysiske og/eller kognitive dysfunktioner i forskellig grad. Men samtidig har alle potentialer til at kunne gøre større eller mindre fremskridt via kompetent støtte og opmuntring.

På Fogedvænget har vi et tæt samarbejde med beboernes pårørende. De pårørende udgør en uvurderlig ressource i borgernes liv, og derfor anser vi dem for at være vores allervigtigste samarbejdspartnere.

Fakta

Antal pladser: 
Bostøtte: 8 pladser 
Botilbud: 2 pladser

Paragraf: ABL § 105, stk. 2 og SEL §107 og §108

Takster

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelse for §§ 83-87 Læs ydelsesbeskrivelse for §§ 107 - 108

Billeder af tilbuddet

Kontaktinformationer

Kontakt tilbuddet

Fogedvænget

Fogedvænget 23
8722 Hedensted

Tlf.: +45 7847 7355

Afdelingsleder

Susanne Dideriksen
Tlf.: +45 2011 9773

Matchning og visitation

Matchningskonsulent

Lone Sørvad Jeppesen

Mail: loojep@rm.dk

Tlf.: +45 2018 5704