Kvalitet

Specialområde Hjerneskade arbejder med kvalitet gennem Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. Dansk Kvalitetsmodel er et program, der sikrer, måler og udvikler kvalitet blandt andet gennem en række Kvalitetsstandarder.

For at vi kan evaluere og udvikle vores ydelser gennemfører vi blandt andet selvevaluering og ekstern evaluering, hvor kvalitetsstandarderne og praksis holdes op mod hinanden. Her foretages en faglig vurdering af, hvad der fungerer godt og mindre godt.

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område består bl.a. af nogle kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er med til at sikre, at vi arbejder med at beskrive, udvikle og vedligeholde den gode sociale praksis.

Kvalitetsstandarderne er udviklet inden for to overordnede områder: Organisatoriske standarder og Ydelsesspecifikke standarder.

Regionale retningslinjer for ydelsesspecifikke standarder

De ydelsesspecifikke standarder sikrer kvalitet i de ydelser som borgerne modtager. Region Midtjylland har udarbejdet fælles regionale retningslinjer for:

 • Kommunikation
 • Indflydelse på eget liv
 • Individuelle planer
 • Medicinhåndtering
 • Utilsigtede hændelser
 • Magtanvendelse
 • Faglige tilgange, metoder og resultater
 • Fysisk og mental sundhed og trivsel
 • Forebyggelse af overgreb

Regionale retningslinjer for organisatoriske standarder

Vedrørende de organisatoriske standarder, har Region Midtjylland udarbejdet fælles retningslinjer for:

 • Arbejdsmiljø
 • Kompetenceudvikling
 • Ledelse

Tilsyn

Som arbejdsplads og botilbud for mange mennesker er vi underlagt tilsyn fra flere instanser. Dette er blandt andet for at sikre, at gældende lovgivning overholdes, men også for at vi kan få råd og vejledning i forhold til forskellige problemstillinger.

Kontaktinformationer

Jan Hammershøi Frandsen

Afdelingsleder, Faglig udvikling

Tlf.: +45 2167 5599
Skriv til Jan

Lone Sommer

Kvalitetsudviklingskonsulent

Tlf.: +45 3053 7243
Skriv til Lone