IKT hjælpemidler kan give borgere med fysiske og kognitive begrænsninger en øget selvstændighed, flere valgmuligheder, støtte i forhold til hukommelse og struktur samt muligheder for selvtræning. Ligesom det kan øge borgernes kontakt til omverdenen. 

I Faglig Udvikling har vi vores egen IKT-konsulent med bred erfaring indenfor målgruppen borgere med erhvervet hjerneskade. 

IKT-konsulenten arbejder blandt andet med:

  • IKT-caféer for borgerne, hvor de kan få hjælp til deres elektroniske hjælpemidler, spil og apps
  • Brug af smartphone, tablet og PC, der kan styrke borgernes kommunikation med omverdenen
  • Kompenserende programmer (fx kalender, dagbog, kogebøger, alarmer mm), der kan støtte borgernes kognitive færdigheder og daglige livsførelse
  • Programmer/apps til underholdning og selvtræning hos borgerne
  • 3D-printede skræddersyede hjælpemidler til borgerne
  • "Go Talk Now" og "Grid Player" - kommunikationsteknologi, der kan støtte op om borgernes kommunikation.

Fakta

IKT står for Informations- og kommunikationsteknologi og dækker over en bred vifte af teknologier, som kan hjælpe borgere, der har brug for kompenserende hjælpemidler til kommunikation eller strukturering af hverdagen, og som medvirker til at støtte eller forbedre funktionsevnen hos borgere med kognitiv funktionsnedsættelse.

Læs mere om afdækning af IKT-løsninger på det sociale område i Socialstyrelsens vejledning.

IKT-projekt

Specialområde Hjerneskade igangsætter et projekt, som skal understøtte borgernes muligheder for at anvende IKT på en måde, som fremmer digital inklusion og modvirker digital risikoadfærd.

Der bliver udvalgt 10 medarbejdere på tværs af specialområdet, som skal gennemgå et kompetenceudviklingsforløb, så de på bedst mulig vis kan understøtte vores borgere i at anvende IKT i hverdagen. 

Læs mere om projektet.

Hent inspirationsmateriale

Der er på baggrund af projektet blevet udarbejdet folderen "De gode historier fra IKT-projektet", som giver et indblik i nogle af de indsatser, som der er blevet afprøvet i praksis, og det udbytte, som borgerne har haft af indsatserne.

Hent folderen "De gode historier fra IKT-projektet" her.

Vi har også udarbejdet en folder med gode understøttende apps til brug i arbejdet med IKT.

Hent folderen "Understøttende apps til gavn for borgeren" her.

Kontaktinformationer

Jan Hammershøi Frandsen

Afdelingsleder, Faglig udvikling

Tlf.: +45 2167 5599
Skriv til Jan