29. september 2023

Nye fysiske rammer skaber bedre forudsætninger for rehabilitering af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade.

Det viser en ny evaluering fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM. Neurorehabilitering Midt åbnede i Hammel for to år siden, og byggeriet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og Regionsrådet i Region Midtjylland.

Bygningen og de tilhørende udearealer er udformet med afsæt i den nyeste viden om arkitekturs betydning for velvære og helbredelse. Her er rehabilitering tænkt ind i rammerne gennem naturlige trænings­muligheder både inde og ude, integrerede pejlemærker og regulering af sansestimuli i form af lyddæmpning, lys, naturfarver og adgang til natur, bl.a. sansehave og tagterrasse.

- Evalueringen viser, at borgerne har bedre mulighed for at øge mængden af deres træning. Det skyldes, at træningsfaciliteterne er let tilgængelige i de nye rammer og giver bedre mulighed for en varieret træning. Samtidig kan borgerne hurtigere komme i gang med træning, fordi de fleksible rammer kan tilpasses den enkeltes niveau, fortæller evaluator Lise Marie Witt Udsen fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM.

Evalueringen viser, at borgerne nemmere kan fokusere deres energi på rehabiliteringen, fordi deres overskud og søvn ikke bliver påvirket af lyde og uro.

- Borgere med erhvervet hjerneskade træner oftere, hvis omgivelserne naturligt indbyder til træning. Og en skadet hjerne kommer sig bedre, jo mere borgeren træner. Evalueringen bekræfter, at de nye rammer har gjort det, vi håbede på, nemlig at motivere borgene til at træne, fortæller afdelingsleder hos Neurorehabilitering Midt, Lone Aagaard.

Socialdirektør Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland, glæder sig også over resultaterne:     

- Evalueringen viser, at de fysiske rammer har stor betydning for borgernes muligheder for rehabilitering. Med de nye rammer kan vi favne en bredere målgruppe, fordi rammerne gør det muligt at hjælpe mere udfordrede borgere.

Fakta:
  • Neurorehabilitering Midt er en del af Specialområde Hjerneskade i Region Midtjylland og blev taget i brug i maj 2021.
  • Byggeriet har kostet næsten 41 mio. kroner. Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet med 9,5 mio. kroner til byggeriet og evalueringen.

Læs evalueringsrapporten på DEFACTUMS hjemmeside her.