En ny rekrutteringsstrategi i Specialområde Hjerneskade skal sikre, at vi i fremtiden kan blive ved med at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere til specialområdet.

I Specialområde Hjerneskade har vi gennem længere tid haft fokus på, hvordan vi bedst rekrutterer og fastholder kompetente medarbejdere til vores afdelinger. Det er der nu kommet en ny strategi ud af, som vi kalder "Rekruttering til den attraktive arbejdsplads".

Med erfaringer fra vores Udvidede Introduktionsforløb (2022-2023) tilbyder vi nu alle nyansatte minimum 10 introvagter, en mentor og individuelle samtaler med nærmeste leder i introduktionen fra 2024. Erfaring viser nemlig, at en god introduktion har stor betydning for, at den enkelte medarbejder kan lykkes i jobbet.

Nyt introduktionsforløb fra 2024:

  • Introvagter: Alle nyansatte er sikret minimum 10 introvagter (udenfor normering), så der er god tid til at blive klædt på til at kunne løse hverdagens opgaver i samarbejde med de nye kollegaer. Det kan være introduktion til afdelingens arbejdsgange, borgere og faglige tilgange.
  • Mentorordning: Alle nyansatte får tilknyttet en mentor i afdelingen, som den nyansatte kan søge sparring hos med faglige og praktiske spørgsmål i introduktionen. Hvordan bestiller jeg ID-kort? Hvornår har vi personalemøde? Og hvem plejer du at spørge om hjælp til medicinhåndtering?
  • 1-1-samtaler med nærmeste leder: Alle nyansatte bliver tilbudt en opstartssamtale og flere opfølgningssamtaler med nærmeste leder i introduktionen. Samtalerne skal sikre, at introduktionen går som planlagt, at den nyansatte har tilstrækkelig viden og at den nyansatte får den nødvendige feedback på opgaveløsningen og trives i afdelingen.

Et meningsfyldt arbejdsliv for alle

Specialområde Hjerneskade skal også være en attraktiv arbejdsplads for dem, der er ansat i mange år. For de mere erfarne medarbejdere er nøgleordene bl.a. et godt arbejdsmiljø, gode kollegaer og relevant kompetenceudvikling.

Vi har været i gang med at opdatere vores udbud af interne kurser, så det bedst muligt matcher medarbejdernes ønsker og behov. Det har resulteret i en række monofaglige læringsdage for vores fire største faggrupper: pædagoger, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Udvikling af fremtidens ledertalenter

Som specialområde har vi et ønske om at være med til at spotte og udvikle fremtidens ledertalenter. Vi har erfaring med, at udvikling af egne ledertalenter både kan medvirke til at fastholde stærke og dygtige medarbejdere i specialområdet og sikre talentfulde ledere med kendskab til vores målgruppe, organisation og kerneopgave. Derfor et det et strategisk spor, som vi vil fortsætte med at have fokus på i 2024.  

Vil du vide mere om vores nye rekrutteringsstrategi? Så kontakt viceområdechef Anja Baker på Anja.Baker@social.rm.dk.