Genveje

Målbillede 2018-2019 Videopræsentation
Tilbudsportalen Forskning og udvikling
Matchning og anmodningsmodul Ydelser og takster 2016
Abonnér

Find os

Mulighed for tilbagebetaling af opkrævet betaling for ledsagelse ved ferie og udflugter til borgere i Region Midtjyllands tilbud

Region Midtjylland har ligesom de øvrige regioner og en lang række af landets kommuner haft en flerårig praksis for at levere ydelser til beboere i de regionale botilbud i form af ledsagelse ved ferie og udflugter til borgerne mod betaling. Social- og Indenrigsministeriet har nu afgjort, at der ikke er lovhjemmel til at opkræve betaling for disse udgifter. Derfor skal regionerne og kommunerne tilbagebetale de uretmæssigt opkrævede beløb.

Læs mere om muligheden for tilbagebetaling i pressemeddelelsen (åbner i nyt vindue) dateret 11. april 2018.