Her kan du finde information om Specialområde Hjerneskades ydelser og takster.

Ydelser

Dagtilbud

Dagtilbud er mange forskellige ting alt efter hvilken afdeling, der er tale om. Kerneydelsen er et dagsprogram fem dage om ugen, som tager afsæt i en helhedsorienteret handicapforståelse, tværfaglighed og neuropædagogisk viden.

Dagtilbuddet tilrettelægger gruppebaserede træningsaktiviteter. Hver deltager følger et uge- eller dagsprogram, som er sammensat med udgangspunkt i:  

  • borgerens handleplan jf § 141 (udarbejdes af kommunen)
  • borgerens aktuelle livskompetencer
  • borgerens tidligere livserfaring, værdier og evner

Samvær og aktiviteter tilrettelægges med henblik på at skabe livsindhold og fastholde eller udbygge det funktionsniveau, den enkelte borger har.

Afdelinger med dagtilbud

Handi-Ka i Viby J
Høskoven i Viby J
N.P. Josiassens Vej i Grenaa
Svalevej i Assentoft
Tagdækkervej i Hammel

Døgntilbud

I døgntilbuddet ydes støtte til hverdagslivet. Det er et tilbud, der er henvendt til voksne med erhvervet hjerneskade.

Døgntilbuddet udgør en koordineret tværfaglig indsats med afsæt i neuropædagogisk viden og en helhedsorienteret indsats.

Støtten tager udgangspunkt i:

  • borgerens handleplan jf § 141 (udarbejdes af kommunen)
  • borgerens aktuelle livskompetencer
  • borgerens tidligere livserfaring, værdier og evner

Afdelinger med døgntilbud

Fogedvænget i Hedensted
Høskoven i Viby J
N.P. Josiassens Vej i Grenaa
Svalevej i Assentoft
Tagdækkervej i Hammel

Ydelsesbeskrivelser

Ydelsesbeskrivelserne indeholder oplysninger om blandt andet målgruppe, takst, takstindhold og tilbuddenes kapacitet.

Takster

Her kan du se et overblik over Specialområde Hjerneskades takster. Husk, at du kan læse mere om de individuelle tilbud, og hvad de indebærer, i ydelsesbeskrivelserne.

Taksterne gælder for 2024.

Kontaktinformationer

Matchningskonsulent

Lone Sørvad Jeppesen

Mail: loojep@rm.dk

Tlf.: +45 2018 5704