Her kan du se et overblik over Specialområde Hjerneskades takster. Husk, at du kan læse mere om de individuelle tilbud, og hvad de indebærer, i ydelsesbeskrivelserne.

Taksterne gælder for 2019.

Dagtilbud

Priser i kr./døgn

 

Dagtilbud

Takst 1 Takst 2 Takst 3 Borgere indskrevet ½ tid 2 dage om ugen
Aktivitet og samvær
- Svalevej
429     215
Aktivitet og samvær - Josiassens Vej 532      
Aktivitet og samvær - Tagdækkervej 442     221 
Aktivitet og samvær
- Høskoven
242 375 446 223
Handi-K@ 321 379    

 

Døgntilbud

Døgntilbud Takst 1 Takst 2 Takst 3
Bostøtte Svalevej 2.359 2.788 3.084
Bostøtte Josiassens Vej 2.252    
Bostøtte Tagdækkervej 2.005 2.444 2.927
Rehabilitering Tagdækkervej 3.063 3.461  
Bostøtte Høskoven 2.204 2.409 2.727
Bostøtte Høskoven §107 2.522    
Bostøtte Fogedvænget §83 - 87 2.549 3.425  
Botilbud Fogedvænget §107 - 108 2.783 3.659  

 

Kontakt

Fag- og matchningskoordinator

Helene Fog
Tlf. 2018 5704
helefg@rm.dk