Her kan du se et overblik over Specialområde Hjerneskades takster. Husk, at du kan læse mere om de individuelle tilbud, og hvad de indebærer, i ydelsesbeskrivelserne.

Taksterne gælder for 2020.

Dagtilbud

Priser i kr./døgn

 

Dagtilbud

Takst 1 Takst 2 Takst 3 Borgere indskrevet ½ tid 2 dage om ugen
Aktivitet og samvær
- Svalevej
436     218
Aktivitet og samvær - Josiassens Vej 541      
Aktivitet og samvær - Tagdækkervej 450     225 
Aktivitet og samvær
- Høskoven
246 381 453 227
Handi-K@ 326 385    

 

Døgntilbud

Døgntilbud Takst 1 Takst 2 Takst 3
Bostøtte Svalevej 2.396 2.831 3.132
Bostøtte Josiassens Vej 2.287    
Bostøtte Tagdækkervej 2.036 2.482 2.973
Rehabilitering Tagdækkervej 3.110 3.514  
Bostøtte Høskoven 2.237 2.445 2.768
Bostøtte Høskoven §107 2.560    
Bostøtte Fogedvænget §83 - 87 2.590 3.481  
Botilbud Fogedvænget §107 - 108 2.824 3.714