Personalegruppen i dagtilbud består af:

  • Ergoterapeuter
  • Pædagoger
  • Omsorgsmedhjælpere

Hver borger er tilknyttet en primærkontaktperson.