Forløbet - trin for trin

Forløbsbeskrivelse

  1. Den kommunale myndighed træffer beslutning om optagelse i tilbuddet.
  2. Før indskrivning er det muligt at komme på prøve - for eksempel i 14 dage.
  3. Når der er truffet beslutning om optagelse udarbejdes en individuel plan i samarbejde med borgeren.
  4. Efter ca. 3 mdr. gøres status med borger, evt. pårørende og kontaktperson.
  5. Der er statusmøde en gang årligt med deltagelse af borgeren, evt. pårørende, kommunal sagsbehandler og Tagdækkervej.