"" 
Udeliv, musik, dagligdagens opgaver og kreative aktiviteter sætter rammerne for samvær og træning. Dagtilbuddenes træningsaktiviteter tager afsæt i neuropædagogisk viden og vægter fællesskab, medbestemmelse og aktiv deltagelse. En god og vellykket dag måles blandt andet på et godt grin. 

Eksempler på dagtilbuddenes aktiviteter 

 • krop og bevægelse - fysisk / sanse
 • udflugt
 • ridning
 • spil og netcafé
 • kognitiv træning
 • musik
 • værksted
 • samfund og kultur
 • musik og fantasi
 • mandegruppe / kvindegruppe
 • hjernegymnastik

Aktiviteterne tilrettelægges efter årets faste traditioner med inspiration fra nye tendenser og trends i samfundet.