Dagtilbud er mange forskellige ting alt efter hvilken afdeling, der er tale om. Kerneydelsen er et dagsprogram fem dage om ugen, som tager afsæt i en helhedsorienteret handicapforståelse, tværfaglighed og neuropædagogisk viden.

Dagtilbuddet tilrettelægger gruppebaserede træningsaktiviteter. Hver deltager følger et uge- eller dagsprogram, som er sammensat med udgangspunkt i:  

  • borgerens handleplan jf § 141 (udarbejdes af kommunen)
  • borgerens aktuelle livskompetencer
  • borgerens tidligere livserfaring, værdier og evner

Samvær og aktiviteter tilrettelægges med henblik på at skabe livsindhold og fastholde eller udbygge det funktionsniveau, den enkelte borger har.