Døgntilbuddets personalegruppe består af:

  • Ergoterapeuter
  • Pædagoger
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Omsorgsmedhjælpere

Hver borger er tilknyttet en primær og en sekundær kontaktperson.