De enkelte afdelinger med døgntilbud har forskellige faggrupper ansat. Døgntilbuddets personalegruppe kan bestå af:

  • Pædagoger
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Sygeplejersker
  • Omsorgsmedhjælpere

Hver borger er typisk tilknyttet en eller flere kontaktpersoner.