I døgntilbuddet ydes støtte til hverdagslivet. Det er et tilbud, der er henvendt til voksne med erhvervet hjerneskade.

Døgntilbuddet udgør en koordineret tværfaglig indsats med afsæt i neuropædagogisk viden og en helhedsorienteret indsats.

Støtten tager udgangspunkt i:

  • borgerens handleplan jf § 141 (udarbejdes af kommunen)
  • borgerens aktuelle livskompetencer
  • borgerens tidligere livserfaring, værdier og evner