""I døgntilbuddet yder bostøtten støtte til hverdagslivet. Det er et tilbud, der er henvendt til voksne og unge med erhvervet hjerneskade og/eller varig fysisk funktionsnedsættelse.

Døgntilbuddet udgør en koordineret tværfaglig indsats med afsæt i neuropædagogisk viden og en helhedsorienteret handicapforståelse.

Støtten tager udgangspunkt i:

  • borgerens handleplan jf § 141 (udarbejdes af hjemkommunen)
  • borgerens aktuelle livskompetencer
  • borgerens tidligere livserfaring, værdier og evner

Døgntilbuddet er et tilbud om varigt ophold i egen lejlighed. Døgntilbuddet tilbyder også ophold for en tidsafgrænset periode - for eksempel ved behov for aflastning eller et afklaringsforløb.