Personalets faglige sammensætning

I Neurorehabilitering Midt består personalegruppen af:

  • Neuropædagoger
  • Neuropsykolog
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygeplejersker
  • Logopæder (talepædagoger)

Team 

Den specialiserede indsats er organiseret som et intensivt, helhedsorienteret forløb, med en tværfaglig indsats, hvor timing og faglig koordination er helt essentiel.

De involverede faggrupper med specialiseret neurofaglig ekspertise arbejder koordinerende, hvilket giver en synergieffekt for borgerens rehabiliterings mål.

Hver borger er tilknyttet et team bestående af social- og sundhedsassistent, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, neuropsykolog og evt. logopæd.

Det tværfaglige team arbejder interdisciplinært og er ansvarlig for - sammen med borgeren - at planlægge forløbet og de enkelte indsatsområder.

Er der behov for andre faggrupper som for eksempel musikterapeut, diætist, psykiater, misbrugskonsulent eller andre aftales det med kommunen og faggrupperne involveres.

Har borgeren brug for lægehjælp kontaktes egen læge.