I Specialområde Hjerneskade er vi til for borgeren, og den enkelte borger er omdrejningspunktet for vores indsatser. For at sikre et fælles grundlag og fundament for vores indsatser, har vi udarbejdet et organisationsgrundlag for Specialområde Hjerneskade. 

Organisationsgrundlaget givet et fælles afsæt for samarbejde og udvikling. Samtidig anviser det mål og kortlægger kursen for specialområdet i den næste årrække. 

Organisationsgrundlaget tager afsæt i målbilledet og visionen for Socialområdet i Region Midtjylland.

Kerneopgave

Understøtte trivsel og udvikling for og med borgeren. 

Mission

Muliggøre mening og mestring for voksne med erhvervet hjerneskade. 

Vi gør det for at understøtte borgerens udvikling og livskvalitet. Og vi gør det via specialiserede og helhedsorienterede indsatser. 

Vision

Vi genopbygger og baner vejen for meningsfulde liv - vi gør det med borgeren og for borgeren. 

Vi vil være førende på at levere højt specialiserede indsatser. Vi udvikler og implementerer ny viden til gavn for alle med erhvervet hjerneskade i Danmark.

Værdier

  • Dialog - vi lytter og kommunikerer åbent og troværdigt med vores borgere og samarbejdspartnere. 
  • Dygtighed - vi viser vilje og på et fagligt grundlag skaber effekt og resultater med udgangspunkt i vores borgere og samarbejdspartneres behov. 
  • Dristighed - vi er fagligt nysgerrige og søger at finde nye og bedre veje. 

Målsætninger

  • Vi vil systematisk involvere og samarbejde med borgeren om ønsker og behov. 
  • Vi vil sætte vores faglighed og kompetencer i spil gennem systematisk dialog og udvikling. 
  • Vi vil i ledelsen systematisk involvere og skabe følgeskab for derved at sikre kurs i organisationen.