Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske funktionsnedsættelser. På denne side finder du information om vores nyhedsbrev, foldere og arbejdet med målbilledet.

Nyhedsbrev

Vi udgiver et nyhedsbrev 3-4 gange årligt. Tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du vil modtage nyheder indenfor emnerne neuropædagogik og erhvervet hjerneskade.

Foldere

Du åbner folderne ved at klikke på billedet.

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade - folder 2018 - forside.jpg

Specialområde Hjerneskade, Faglig Udvikling

Forside folder Faglig Udvikling

Specialområde Hjerneskade, Dag- og døgntilbud

Forside folder dag- og døgntilbud

Specialområde Hjerneskade, Neurorehabilitering Midt

Specialområde Hjerneskade Rehabiliteringen - folder 2018 - forside.jpg

Målbillede

Målbillede 2020/2021

Specialområde Hjerneskades Målbillede med Årsplan 2020 indeholder:

  • status over vores indsatser i 2019, og
  • beskrivelser af 17 handlinger, som vi skal arbejde med på tværs af specialområdet i løbet af 2020.

Målbilledet og indsatsområderne for 2020 fortsætter indtil videre ind i 2021.

Årsplan 2021.png

Tidligere målbilleder m.v.