1. marts 2022

Specialområde Hjerneskade fortsætter som leverandør til VISO, når de nye kontrakter træder i kraft den 1. maj 2022.

Specialområde Hjerneskade har de seneste år været VISO-leverandør inden for områderne erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade. Den nuværende kontrakt udløber den 30. april 2022.

Arbejdet med VISO-opgaverne er fagligt udfordrende, og opgaverne er med til at holde os "fagligt skarpe". Samtidig støtter vi indsatsen til nogle af de mest udsatte borgere i Danmark. Vi har derfor haft en stor interesse i at fortsætte samarbejdet med Socialstyrelsen om VISO-opgaverne, og er glade for, at vi igen er valgt som leverandør på områderne erhvervet og medfødt hjerneskade.

Det er primært medarbejderne i specialområdets faglige afdeling - der hedder Faglig Udvikling - der løser VISO-opgaverne. Afdelingsleder i Faglig Udvikling, Jan Frandsen, fortæller: "Vi glæder os til at fortsætte vores arbejde med rådgivning og udredning. Som en stor leverandør på hjerneskadeområdet arbejder vi kontinuerligt med at udvikle ydelser af høj faglig kvalitet. Jeg ser tildelingen af VISO-opgaven, som et udtryk for at vi lykkes med dette arbejde".

Samarbejde med eksterne leverandører

Specialområde Hjerneskade har indgået kontrakten i samarbejde med Institut for Kommunikation og Handicap (IKH), neuropsykolog Ingrid Vingelen og ergoterapeut Solveig Radut.

IKH og Ingrid Vingelen var også en del af den tidligere VISO-aftale, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet. Solveig Radut er specialist i sanseintegration, og hun er en ny samarbejdspartner for os på VISO-området. Vi kender Solveig som en inspirerende oplægsholder i sanseintegration, og vi ser meget frem til at inddrage hende og hendes kompetencer i opgaverne.

Aftalen med VISO løber i fem år - fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2027.

Det fortsatte samarbejde med VISO blev markeret af medarbejderne i Faglig Udvikling - på billedet ses afdelingsleder Jan Frandsen og pædagogisk udviklingskonsulent Elisabeth Moth.


Fakta

Om VISO

VISO er "Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation", hvis formål er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område.

Læs mere om Specialområde Hjerneskades løsning af VISO-opgaver på vores hjemmeside.

Om Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Specialområde Hjerneskades faglige konsulenter varetager faglig vejledning og supervision til ledere og fagpersonale, kursusforløb og efteruddannelse, og understøtter videndeling og kompetenceudvikling både internt og i eksterne tilbud til kommuner og borgere. Læs mere om Faglig udvikling her på hjemmesiden.