Informationsmøde illustration.png

Den 18. januar 2021

I sidste uge holdt Rehabiliteringen på Tagdækkervej informationsmøde for interesserede ansøgere. Mødet blev optaget, så andre også kan have glæde af det.

I forbindelse med at Rehabiliteringen udvider og slår dørene op til helt nye rammer i løbet af foråret, søger de en række nye medarbejdere (se nyhed fra den 23. december 2020).

For at fortælle om afdelingen, målgruppen, opgaverne, stillingerne m.v. var der informationsmøde den 13. januar 2021. Mødet blev afholdt online, hvilket gav mulighed for at optage det.

Der var rigtig flot tilslutning til informationsmødet. Deltagerne fik først en generel præsentation af Rehabiliteringen, hvorefter de faggruppevis blev delt op i en række møderum. Det gav mulighed for at stille spørgsmål lige netop inden for deres faglighed, og det var medarbejdere med samme faglighed, der besvarede spørgsmålene.

Det er den generelle præsentation, der blev optaget, og som du har mulighed for at se - eller hvis du deltog i mødet, så gense - nedenfor.

 

Informationsmøde den 13. januar 2021, Neurorehabilitering Midt

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.