Udendørspålangs.jpg

3. maj 2021

Neurorehabilitering Midt har været længe undervejs, men nu kan vi endelig byde borgere velkommen i det nybyggede rehabiliteringstilbud på Tagdækkervej i Hammel

- Byggeprojektet har været i gang, siden Regionsrådet godkendte udvidelsen tilbage i efteråret 2017, og nu kan vi endelig se frem til at flytte de første borgere ind i Neurorehabilitering Midt fra mandag d. 3. maj. Håndværkerne har haft travlt med at færdiggøre de sidste detaljer indendørs, og udenfor arbejder de stadig med de grønne omgivelser. Samtidig manglede vi en godkendelse fra Socialtilsyn Midt, som netop er faldet på plads" siger afdelingsleder Lone Aagaard.

Hun fremhæver, at byggeriet betyder bedre faciliteter til rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade, samtidig med at Tagdækkervej udvider fra seks til ti rehabiliteringspladser og fra 18 til 24 døgntilbudspladser.

Stigende behov for specialiseret rehabilitering

Baggrunden for byggeriet og etableringen af de nye pladser skyldes et stigende behov for pladser til døgnrehabilitering og skærpede krav til kommunernes rehabilitering af hjerneskaderamte. Når borgere bliver udskrevet fra sygehuset efter en erhvervet hjerneskade, kan det være en udfordring for kommunerne, som ikke har den specialiserede viden på området. Her tilbyder Specialområde Hjerneskade specialiseret rehabilitering til de borgere, der er hårdest ramt. Det er borgere med fysiske og kognitive udfordringer samt kommunikationsproblemer.

- Borgerne er her typisk i tre måneder, hvor vi dagligt arbejder tværfagligt, helhedsorienteret og neuropædagogisk med rehabilitering, så de udvikler sig bedst muligt. Dernæst skal vi lave en afklaring af borgerne til kommunen, der beskriver deres behov. Kan de komme hjem og bo i egen bolig med en form for støtte, eller har de brug for et tilbud med personale døgnet rundt? Over halvdelen af borgerne i rehabiliteringen ender faktisk med at kunne komme i eget hjem på trods af deres vanskeligheder, siger afdelingsleder Lone Aagaard.

Et unikt tilbud bygget på forskning og viden

Neurorehabilitering Midt tager afsæt i den nyeste viden om arkitekturens betydning for velvære og helbredelse – "den helende arkitektur" – og målgruppen er i meget høj grad tænkt ind i byggeriet, der ikke ligner andre bygninger. Den er formet som en boomerang, og der er ingen områder i huset, der minder om hinanden. Med kendetegn og farver kan borgerne lettere finde rundt og bruge bygningen. Lys, lyd og materialer skal understøtte borgernes velvære, koncentration og mentale overskud. Huset har bl.a. fysioterapi med udendørs træningsterrasse, lys, der følger døgnrytmen, og ekstra lysdæmpning.

- Med Neurorehabilitering Midt positionerer vi os som en af de førende i Danmark inden for specialiserede tilbud til voksne med senhjerneskade. Det er vores ambition, at de nye bygningsmæssige rammer, sammen med en faglig opkvalificering, vil forbedre resultaterne omkring rehabiliteringsindsatsen, og om muligt også føre til kortere rehabiliteringsforløb, siger områdechef Ann-Christina Frederiksen.

Læs mere om byggeriet og se de nyeste billeder på hjemmesiden her.