corona_banner_1120x150px.jpg

10. marts 2020

Minimer besøgene, husk den gode håndhygiejne og bliv så vidt muligt i lejligheden. Sådan lyder tre gode råd til pårørende i Specialområde Hjerneskade.

Flere af borgerne, der bor i Specialområde Hjerneskades afdelinger, er sårbare, også når det gælder smitte med corona-virus.

For at mindske risikoen for smitte har vi derfor indført ekstra forholdsregler. Det betyder blandt andet, at en række møder og kursusaktiviteter er aflyst indtil videre.

Overvej besøg i afdelingen

For at gøre opmærksom på vores tiltag har vi i dag sendt informationsbrev ud til alle pårørende og borgere omkring corona-virus.

I brevet kommer vi også med en opfordring til de pårørende om at overveje deres besøg i afdelingen nøje.

Områdechef Ann Frederiksen siger: "Jeg vil gerne opfordre alle pårørende til at overveje, om de kan minimere eller helt undlade at besøge deres pårørende hos os. Opfordringen henvender sig især til pårørende, der er forkølede eller sløje, er hjemvendt fra risikområder i udlandet, eller som på anden vis vurderer, at der kan være risiko for, at de bringer smitte videre".

Hvis man kommer i afdelingen, skal man huske den gode håndhygiejne, og man opfordres til så vidt muligt at opholde sig i lejligheden.

Ann Frederiksen understreger, at Specialområde Hjerneskade følger udviklingen tæt, og at vi følger de udmeldinger, der kommer fra blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ingen håndtryk

En af anbefalingerne handler om håndtryk. "Som et tiltag har Region Midtjylland bedt alle ansatte om at begrænse fysisk kontakt. Det betyder, at medarbejderne i specialområdet ikke giver hånd, og det håber vi på de pårørendes forståelse for", fortæller Ann Frederiksen.

Ingen smittede

Til slut gør Ann Frederiksen opmærksom på, at vi lige nu ikke har nogle, der er syge eller smittede med corona-virus i specialområdet.

Det er også vigtigt at understrege, at vores tiltag skal ses som et forsøg på at begrænse smitten, og om muligt helt undgå at borgerne i specialområdet bliver smittede.

Spørgsmål

Pårørende, der har spørgsmål til corona-virus i forhold til vores bosteder, opfordres til at kontakte afdelingslederen. Desuden kan man finde information på Psykiatri og Socials side om corona: https://www.psykiatrien.rm.dk/om-os/information-om-coronavirus/