SOH_facebook-cover.jpg

16. januar 2020

Specialområde Hjerneskade er fra den 1. februar 2020 godkendt som ny VISO-leverandør på området erhvervet hjerneskade.

VISO oplever stigende efterspørgsel på dele af voksenområdet – blandt andet inden for området erhvervet hjerneskade. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at Specialområde Hjerneskade har indgået en aftale med VISO om specialrådgivning og udredning på netop dette område.

Specialområde Hjerneskade har fået opgaven i fællesskab med Institut for Kommunikation og Handicap (IKH), samt underleverandørerne Brückner Praksis og neuropsykolog Ingrid Vingelen.

Kombinationsproblematikker

Opgaven med at rådgive og udrede i de mest specialiserede sager på socialområdet er som nævnt indenfor området erhvervet hjerneskade.

Ydelserne vil desuden rette sig mod kombinationsproblematikkerne udadreagerende adfærd, psykiatrisk komorbiditet, kommunikationsvanskeligheder, mobilitetsnedsættelse, personlighedsforstyrrelse, misbrug og langvarige følger efter hjernerystelse. Sidstnævnte er et nyt tilbud i VISO-regi.

Leverandør på to områder

Med den nye aftale bliver Specialområde Hjerneskade leverandør på to områder, da vi i forvejen - gennem to år - har været VISO-leverandør inden for området medfødt hjerneskade.

Før det var vi leverandører på området erhvervet hjerneskade, og vi er utroligt glade for, at vi nu – igen – også skal bidrage med specialistviden på dette fagområde.

Aftalen med VISO løber til udgangen af april 2022, med en forpligtelse til at vi samlet i leverandørnetværket leverer VISO-ydelser svarende til 2000 timer årligt.

 

Fakta

Om VISO

VISO er "Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation", hvis formål er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område.

Læs mere om Specialområde Hjerneskades løsning af VISO-opgaver på vores hjemmeside.

Om Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Specialområde Hjerneskades faglige konsulenter varetager faglig vejledning og supervision til ledere og fagpersonale, kursusforløb og efteruddannelse, og understøtter videndeling  og kompetenceudvikling både internt og i eksterne tilbud til kommuner og borgere. Læs mere om Faglig udvikling her på hjemmesiden.