14. december 2020

Siri er social- og sundhedsassistent i Specialområde Hjerneskades rehabiliteringsafdeling på Tagdækkervej. I sidste uge viste hun følgerne sin hverdag på socialområdets Instagram.

Vi har samlet nogle udpluk fra ugen. Følg med i Siris hverdag fra medicinadministration og pårørendesamarbejde til tværfagligt samarbejde og den daglige træning med borgerne.

medicinadministration

Her er Siris kollega Cindie i gang med dagens sygeplejefaglige opgaver, der blandt andet indebærer kateterskift, anlæggelse af sonder, medicinadministration, samt kontakt/sparring med læge, sygehuse og øvrige relevante samarbejdspartnere. 

tværfagligt samarbejde

I rehabiliteringsafdelingen arbejder vi tværfagligt. Sosa Søs assisterer her fysioterapeut Camilla med den daglige træning.

pårørendesamarbejde

Når en borger bliver ramt af en erhvervet hjerneskade, rammer det ikke blot den pågældende borger, men hele familien. I rehabiliteringsafdelingen støtter personalet op, og inddrager løbende ved tæt dialog. Pårørendesamarbejde er en meget vigtig forudsætning for et godt rehabiliteringsforløb. 

træning

Mennesker har glæde af samvær med andre. Socialt samvær øger motivation til træning og udløser mange grin - latter danner endorfiner i hjernen, som giver en følelse af velvære i kroppen. Og så er det jo altid dejligt at være på vinderholdet.

tværfagligt samarbejde

I rehabiliteringsafdelingen arbejder vi tværfagligt. Det betyder at vi - sociale og sundhedsassistenter, har ansvaret for at oplære øvrige faggrupper i flere forskellige sygeplejefaglige opgaver. Fysioterapeut Camilla er her blevet oplært i sondegivning. Hvor det er muligt, inddrages borgere naturligvis altid i egen situation.

Vil du følge med på socialområdets Instagram? Find den under "socialomraadet_regionmidt" eller gennem linket her.