Indflydelse på eget liv minimeret.jpg

6. marts 2020

I Specialområde Hjerneskade har vi igangsat en række nye projekter, der skal udvikle praksis og dermed tilbuddet tilborgerne.

Omkring årsskiftet 2019/2020 afsluttede vi en række projekter i Specialområde Hjerneskade. Desuden står vi overfor snart at afslutte projektet omkring sansestimulation som arousal modulation.

Vi har dog flere spændende projekter på vej, som vi glæder os til at fortælle meget mere om i løbet af 2020.

Indflydelse på eget liv

Et projekt, som vi har store forventninger til, har titlen "Indflydelse på eget liv". 

Projektet gennemføres som et tværregionalt forbedringsprojekt, og det tjener flere formål.

Projektet skal dels skabe varige og stabile løsninger i lokal praksis i forhold til at understøtte borgernes indflydelse på eget liv. Dernæst skal det bidrage til fælles læring og videndeling på tværs af regionerne, og endelig skal det gøre os bedre til forbedringsarbejde.

I Specialområde Hjerneskade gennemfører vi projektet i Aktivitetscenteret på Høskoven. Projektet starter med et kick-off seminar den 24. marts 2020, og vi er meget spændte på efterfølgende at få beskrevet den konkrete indsats.

Flere projekter på vej

Vores øvrige projekter, der kun lige er gået i gang, eller som er på vej, handler om så forskellige emner som fysiske rammer, sundhedsfremme, mål/delmål og frivillighed.

På Tagdækkervej er projektet med at effektevaluere det nye byggeri (Neurorehabilitering Midt) så småt i gang i samarbejde med DEFACTUM.

På Fogedvænget og Josiassens Vej starter vi fra juni et projekt omkring sundhedsfremme og krop. Afdelingerne skal blandt andet arbejde med metoden BBAUM.

På tværs af hele specialområdet vil vi gennemføre et projekt, der skal understøtte afdelingernes arbejde med at lave og arbejde med mål og delmål.

Endelig er der også planlagt et projekt om frivillighed, der skal gennemføres på Høskoven.

Læs mere

På vores side omkring forskning og praksisudvikling kan du både læse om de igangværende og afsluttede projekter.

Siderne opdateres løbende, når der er nyt at fortælle.

Projekterne omkring mål og delmål samt frivillighed er stadig så nye, at de pt. er ved at blive beskrevet. Så snart beskrivelserne ligger fast, kan de findes på siden.