COVID-19_afasi_illustration.png

21. april 2020

Borgere med afasi har svært ved at anvende sproget. Det gør det ekstra vanskeligt at forstå og tale om et emne som COVID-19. Men nu er der hjælp at hente i materiale udarbejdet af SDU og Hammel Neurocenter.

I starten af april oversatte SDU (Syddansk Universitet) i samarbejde med Hammel Neurocenter nogle af Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring corona/COVID-19. Formålet var, at gøre indholdet mere tilgængeligt for borgere, der er ramt af afasi.

Da materialet udkom, var vi i Specialområde Hjerneskade travlt optaget af at agere i en helt ny hverdag, informere borgere, pårørende og medarbejdere om situationen, og fortsat sikre borgerne et trygt og godt tilbud. Vi var derfor ikke opmærksomme på udgivelsen.

Siden er materialet blevet delt flittigt på blandt andet sociale medier, men da situationen omkring COVID-19 desværre stadig er aktuel, er materialet fortsat meget relevant. Vi vil derfor også gerne sætte fokus på det.

Hjælp til dialog

Materialet er lavet, så det ved hjælp af sigende billeder og korte sætninger forklarer, hvad corona/COVID-19 er, hvordan det smitter, hvordan man kan hindre smitte, og hvad symptomerne er.

"Oversættelsen" er udarbejdet til afasiramte, men som forskeren bag påpeger, kan det muligvis også bruges til andre målgrupper. Det kan være borgere med demens, eller andre kognitive udfordringer.

Under alle omstændigheder kan materialet være en stor hjælp til fagpersoner eller pårørende, der skal forklare en borger, der har udfordringer med sproget, hvad det er der sker. På den måde kan det forhåbentligt skabe en større tryghed, men også hjælpe borgeren med afasi eller lignende til selv at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Gode råd til borgeren

Ud over oversættelsen af retningslinjerne har SDU også lavet en oversigt med gode råd i den nuværende situation. Her gives der råd til at holde en normal hverdag, hvor man blandt andet har en fast rytme, får frisk luft, er social uden at mødes, og undgår at bekymre sig for meget.

Læs mere

Det nævnte materiale kan hentes via disse links:

Du kan også læse mere på SDU's hjemmeside: Nyhed - SDU hjaelper hjerneskadede i coronakrise