Godkendelse SOH december 2020.png

21. december 2020

Fire afdelinger skulle nygodkendes hos Socialtilsyn Midt her i 2020. Den sidste godkendelse kom i sidste uge, og vi kan nu "sætte flueben" ved en af årets helt store opgaver.

Lang tid før nogen af os vidste, at overskriften i 2020 ville blive "corona", var det besluttet, at vores godkendelse ved Socialtilsyn Midt skulle ændres. Tidligere dækkede godkendelsen hele specialområdet, men der var et ønske om, at godkendelsen i stedet skulle ske på afdelingsniveau.

Det kan synes som en lille øvelse, men det har det på ingen måde været – slet ikke set i lyset af, at corona gjorde sin entré, kort før processen skulle i gang.

Status er nu, at fire afdelinger er nygodkendt uden påbud eller vilkår. Det drejer sig om:

  • Fogedvænget
  • Høskoven
  • Josiassens Vej
  • Svalevej

Bred vurdering

Tilsynet har vurderet afdelingerne ud fra alle syv temaer i Socialtilsynets kvalitetsmodel. Det er både sket ved en meget detaljeret gennemgang af de fysiske rammer samt ved kvalitetsinterview, hvor medarbejdere og ledelse har redegjort for emner som målgruppe, faglighed, metoder og meget andet.

Hele processen har givet anledning til mange drøftelser både i de enkelte afdelinger, men også på tværs af specialområdet. Der er blevet drøftet og udviklet på rengøringsstandarder, dagsorden til statusmøder, data og dokumentation etc.

Dejligt med anerkendelse

- Det er en kæmpe indsats, der er ydet af medarbejdere på tværs af hele specialområdet. Det har været en lang, men også meget lærerig og udviklende proces, siger områdechef Ann Frederiksen. Hun er ikke mindst imponeret over den energi, både ledere og medarbejdere i afdelingerne har lagt i arbejdet.

- Det kan ikke undgås, at det føles lidt som at være til eksamen. Det er derfor ekstra dejligt, når tilsynet ser og anerkender medarbejdernes store indsats og faglighed, uddyber Ann Frederiksen, der også mener, at vi i specialområdet bør have høje forventninger til os selv, som en del af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland.

Den videre proces

Vi er ikke helt færdige med godkendelserne i specialomådet. På Tagdækkervej gennemføres der pt. et driftorienteret tilsyn, som det tidligere er sket i det samlede specialområde.

I januar går der så en nygodkendelsesproces i gang i forhold til den nye afdeling Neurorehabilitering Midt, og herefter skal Tagdækkervej godkendes på ny.

Læs mere

Information om tilsyn og links til de nye tilsynsrapporter kan findes på hjemmesiden.