Målbillede_forside_2020 beskåret til hjemmeside.jpg

31. januar 2020

I Specialområde Hjerneskade er vi klar med en ny årsplan, der både bygger videre på tidligere handlinger, men som også tilføjer nye, spændende tiltag.

År 2020 er tredje år, hvor socialområdet i Region Midtjylland har Målbilledet som den fælles, strategiske ramme.

Psykiatri og socialledelsen har sammen med områdecheferne for de otte specialområder besluttet, at de seks indsatsområder fra 2019 skal have mere tid – de fortsætter derfor i 2020.

De seks indsatsområder, der dermed får særligt fokus, er:

  • Datainformeret ledelse
  • Sundhed på socialområdet
  • Magtanvendelser
  • Sammenhængende indsatser – samarbejde på tværs
  • God ledelse og styring på socialområdet i Region Midtjylland
  • Kompetenceudvikling og rekruttering

17 handlinger i Specialområde Hjerneskade

Vi er i år kommet frem til, at vi – på tværs af hele Specialområde Hjerneskade – skal arbejde med 17 handlinger. Handlingerne kommer til at spænde bredt, og bliver både borgernære, medarbejderrettede og organisatoriske.

Sundhed bliver også i 2020 et vigtigt tema. Vi skal sikre, at vi har de rette sundhedsfaglige kompetencer, og at vi dokumenterer de sundhedsfaglige indsatser korrekt. Borgernes sundhed og trivsel er i fokus, når vi skal arbejde med KRAM og Det dobbelte KRAM*, og når vi skal udarbejde en seksualpolitik.

Arbejdet med magtanvendelser er også en fortsættelse fra tidligere år, men i 2020 bliver det med særligt fokus på at implementere de nye regler vedrørende magtanvendelser – regler, der trådte i kraft den 1. januar 2020.

Som noget helt nyt vil vi i år arbejde med de to organisatoriske temaer "faglighed" og "den gode kollega". Hverken faglighed eller kollegialt samarbejde er nye emner, men måden, vi gør det på, er ny. De to temaer er foreslået af LMU (det lokale medarbejderudvalg) på baggrund af temadagen "Den Attraktive Arbejdsplads". LMU vil komme rundt i flere af vores afdelinger, hvor medarbejderne inviteres ind med deres input ved café møder.

Læs mere

Du kan læse om resten af de 17 handlinger i hæftet "Målbillede; Årsplan 2020". Her kan du også læse en status over handlingerne i 2019.

Du finder alt materiale om nuværende og tidligere målbilleder m.v. på siden "Om os".

 


*KRAM: Kost, rygning, alkohol, motion; Det dobbelte KRAM: Kompetencer, relationer, accept, mestring.