Topbillede_ny.png

22. november 2019

Flere deltagere til statusmøderne, færre urinvejsinfektioner og mindre forbrug af medicin. Det var blot nogle af de gode historier, der blev delt på en temadag for hele Specialområde Hjerneskade.

"Savværket" i Højbjerg dannede fredag den 8. november 2019 rammerne om en temadag for alle medarbejdere i Specialområde Hjerneskade.

Dagen var fra starten ment som en fejring af et flot arbejde med nedbringelse af magtanvendelser i specialområdet. Antallet er faldet markant, og medarbejderne er blevet dygtige til at drage læring af dem. LMU – det lokale medarbejderudvalg – ville imidlertid mere end bare fejre. De ville gerne have en dag, der satte fokus på, hvad det vil sige at være en "Attraktiv Arbejdsplads".

LMU ønskede i særdeleshed at rette opmærksomheden mod de gode historier, der findes på en sådan arbejdsplads. Ønsket med dette var, at vi ved at dele de gode erfaringer, i endnu højere grad kan blive inspireret til faglig nysgerrighed i vores daglige arbejde.

Vi skal ud af vores huler

Til at indlede dagen, havde vi inviteret Tommy Krabbe, der skulle fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at vi fortæller "Den gode historie".

Tommy fortalte med lige dele humor og skarphed, og han formåede at inspirere alle til at lade sig styre af nysgerrigheden. Vi skal passe på med, at vi ikke sætter hegn op omkring os selv og vores forskellige for-forståelser, da vi så mister evnen og lysten til at være nysgerrige.

Tommy Krabbe oplæg.jpgTTommy Krabbe fortalte om vigtigheden af gode historier og det at være nysgerrig.

Tommys budskab var blandt andet, at vi skal ud af vores "huleforståelser". Hvis vi bare sidder i hver vores "hule", er der nemlig en risiko for, at vi begrænser vores evne til at sætte os ind i andres måder at tænke og gøre tingene på. Vi tror, at vi helt præcist ved, hvordan tingene er og hænger sammen, og derved får vi ikke lært af hinanden.

Så ud af hulerne og del de gode historier, så vi kan lære og blive inspireret af hinanden.

18 gode historier

For at finde frem til "Den gode historie" var alle afdelinger inden temadagen blevet inviteret til at komme med deres bud. Kriteriet var, at historierne skulle have betydet en positiv forskel for borgerne eller medarbejderne. Derudover var rammen fri.

Resultatet var 18 gode historier om så forskellige emner som arbejdsmiljø, pårørendesamarbejde, træning, kost, IT, musik og meget andet.

Flere af historierne viste, at der arbejdes med alt fra mindre "eksperimenter" til større velbeskrevne projekter rundt i alle afdelinger – og de viste også, at de målrettede tiltag skaber synlige resultater, ikke mindst for borgerne.

Cafeer

De gode historier blev delt på 18 caféer, hvor deltagerne blev fulgt rundt af guider, der også samlede op på dagens indtryk.

Ingen urinvejsinfektioner i over et år

En af de gode historier kom fra Svalevej. Her havde en borger med topkateter jævnligt urinvejsinfektioner. I første omgang gennemgik personalet procedurer og arbejdsprocesser i arbejdet med borgeren, og de fandt frem til, at der var en række punkter, man kunne justere på.

I selve håndteringen af kateteret ændrede man på valg af handsker, og man blev mere opmærksom på, at have de nødvendige ting tæt på. Der blev også ændret på, hvordan man spritter tingene af.

Man fandt desuden frem til, at bækkenstolen udgjorde en mulig kilde til urinvejsinfektionen. Man ændrede derfor på rengøringen, og på systematikken omkring rengøringen – for eksempel hvor ofte det bliver gjort.

Selve kateterposen er den direkte vej ind for bakterier. Man ændrede derfor på, hvor længe en pose må bruges, placeringen af den i forhold til kørestolen dæk, som der kan komme skidt fra, og man ændrede på rengøringen af studsen i forbindelse med tømning af posen.

Som det sidste skal nævnes, at man ændrede på introduktionen til opgaven, så nye medarbejdere nu får en grundigere og mere systematisk oplæring.

Alle disse tiltag har tilsammen haft en stor betydning for borgeren og hans helbred, og den gode historie er, at det nu er over et år siden, at han sidst har haft en infektion.

Medicinreduktion

Fra afdelingen på Tagdækkervej fortalte de om, hvordan de i tæt samarbejde med de praktiserende læger er lykkedes med at reducere borgernes forbrug af medicin.

Afdelingen modtager mange borgere, som netop er færdigbehandlede i hospitalsregi, og derfor ofte er i medicinsk behandling. Personalet kunne se, at der var et mønster i den medicin, som borgerne, havde med sig ved indskrivning. Kunne det tænkes, at nogle af borgerne fik medicin, som de ikke havde brug for, eller hvor de kunne nøjes med mindre?

Afdelingen tog derfor kontakt til borgernes praktiserende læger. Sammen gennemgik de medicinen, og i fællesskab lavede de justeringer i medicineringen. Herefter observerede personalet løbende borgeren, og var i tæt dialog med lægen om ændringer hos borgeren.

Lægerne var – og er – meget positive for Tagdækkervejs idé, og gennemgangen af medicin er nu en fast del, når der flytter nye borgere ind. Nogle gange har det vist sig, at man er nødt til at gå tilbage til den oprindelige dosis, men for en del borgere har det betydet, at de nu får mindre medicin, end da de flyttede ind.

Mere kontakt til pårørende

Den gode historie på Josiassens Vej tog udgangspunkt i en oktoberfest. Der var ikke tale om en oktoberfest med store fadøl og "Lederhosen", næh, navnet kom fordi en borger spurgte, hvornår festen skulle være. Svaret var "i oktober", og dermed gav navnet sig selv.

Afdelingen brugte lang tid på at planlægge festen, og borgerne var med i hele planlægningen, i det omfang de ønskede.

Selve dagen var en god oplevelse både for borgere, pårørende og medarbejdere. Der var god stemning, og borgernes pårørende gav udtryk for, at det var dejligt at kunne være sammen med borgerne på den måde – om noget konkret, planlagt, men samtidig uformelt.

I tiden efter Oktoberfesten blev der talt meget om den. Flere borgere kunne huske den, og kunne nævne konkrete oplevelser fra dagen. Samtidig er det personalets indtryk, at der har været flere pårørende med til statusmøderne i afdelingen efterfølgende.

Den gode historie her er altså både en positiv oplevelse på dagen, men også nogle synlige "eftervirkninger" i form af genopfriskede relationer og øget deltagelse fra de pårørendes side.

Den gode historie fra Josiassens Vej

Alle havde gjort meget ud af præsentationen af deres gode historie - her er det Josiassens Vejs fortælling om deres Oktoberfest.

Gode historier kan noget

De tre gode historier ovenfor er bare et lille udpluk af de 18 gode historier, som personalet delte med hinanden på temadagen. Vi kunne nemlig også have fortalt om SMART training, hvor personalet – helt uvidenskabeligt – har registreret fysisk forbedring hos 75% af borgerne efter seks ugers træning.

Vi kunne have fortalt om arbejdet med modificeret kost, der medfører færre fejlsynkninger, eller om inddragelse af borgerne i madlavningen.

Eller vi kunne have fortalt om de projekter, der har arbejdet med arbejdsmiljøet og arbejdsvilkår, og hvor afdelingerne har registreret et øget fremmøde blandt medarbejderne.

Dagen bekræftede, at vores fokus på eksperimenter og projekter medfører mærkbare, positive resultater for borgerne, for de pårørende, og for personalets faglighed, hvilket i høj grad er med til at gøre Specialområde Hjerneskade til en "Attraktiv Arbejdsplads".

I Specialområde Hjerneskade er vi derfor slet ikke færdige med de gode historier – de skal dyrkes meget mere, så de gode erfaringer og inspirationen kan sprede sig mellem afdelingerne og komme alle borgerne til gode.