Logo Aalborg Universitet og Region Midtjylland

Den 10. april 2019

Specialområde Hjerneskade og Aalborg Universitet har indgået samarbejde om praktikforløb for psykologistuderende. De to første studerende er i fuld gang med deres praktik.

I begyndelsen af marts tog Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland, imod Dina og Mathilde, der læser rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet. De to studerende skal være i praktik hos os i tre måneder.

Praktikken er et resultat af en praktikaftale, som vi har indgået med Aalborg Universitet – nærmere bestemt KHARE, der står for Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi.

Betydningen af psykologiske indsatser

Samarbejdet er kommet i stand, fordi linjen for psykologisk rehabilitering ved Aalborg Universitet i de senere år er begyndt at sende psykologistuderende ud i praktik på forskellige tilbud. Det gør de ud fra en ambition om, at borgere, der er ramt af somatisk sygdom, i højere grad end tidligere skal modtage psykologhjælp som en del af deres rehabiliteringstilbud.

Ved at sende de studerende ud ønsker man at undersøge, om psykologiske indsatser kan gøre en forskel for borgerne og deres pårørende.

De studerende kommer ofte i praktik på tilbud, der henvender sig til borgere med erhvervet hjerneskade. Der arbejdes primært samtalebaseret med udgangspunkt i kognitiv terapi kombineret med en kropslig tilgang, eksempelvis gennem mindfulness.

Målet med indsatsen er at fremme mental sundhed og velvære, selvstændighed, egne valg, funktionsevner og social deltagelse, samt hjælp til at tackle de livsændringer, som en erhvervet hjerneskade medfører. Her er der særligt fokus på nye identiteter, roller, sorg og tab.

Væsentlige problematikker

Fagligt er de studerendes fokus meget centralt for os i Specialområde Hjerneskade. Netop problematikker som ny identitet og livsændringer er noget, der er meget væsentligt at arbejde med sammen med borgere i vores målgruppe. Det er samtidig problematikker, hvor det er vigtigt at have den seneste faglige viden og redskaber.

De to studerende er tilknyttet Rehabiliteringen på Tagdækkervej, hvor borgerne oftest er nyskadede, og hvor de skal forholde sig til alle aspekter af deres nye situation.

Dina studerendeMathilde studerende

Dina og Mathilde, der pt. er i praktik i Specialområde Hjerneskade.

Dina og Mathildes opgaver omfatter aktiviteter med borgerne, støttende samtaler, og opstart af forløb med både borgere og pårørende.

Som fagligt netværk er de studerende tilknyttet vores afdeling Faglig Udvikling. Her kan de drøfte deres observationer og tiltag med specialområdets medarbejdere, der arbejder med faglig udvikling, supervision, VISO-opgaver m.v.

Udvikling af tilbuddet til borgerne

De studerende bidrager til Rehabiliteringen og specialområdet på flere plan. De gør det i deres daglige opgaver og omgang med borgerne, hvor den enkelte borger profiterer af de studerendes indsats.

De bidrager samtidig også til os med deres faglighed, nysgerrighed og idéer. Vi har derfor store forventninger til, at praktikforløbene kan give os ny viden og indsigt, der sammen med andre faglige tiltag kan være med til at udvikle vores tilbud til borgerne.

Flere oplysninger

 

Tak til Dina og Mathilde for deres bidrag til ovenstående.