tagdakkervej-illustration-casa-arkitekter.jpgIllustration: CASA Arkitekter

1. november 2019

Specialområde Hjerneskades udvidelse af Rehabiliteringen på Tagdækkervej er nu endeligt godkendt. Byggeriet byder på spændende samarbejde omkring byggeri og evaluering.

I onsdags godkendte Regionsrådet i Region Midtjylland endeligt byggeriet på Tagdækkervej. Bevillingen betyder, at byggemøderne kan gå i gang, og at de første borgere – efter planen – kan flytte ind i begyndelsen af 2021.

Mere end bare mursten

Planerne om at udvikle og udvide Rehabiliteringen har været længe undervejs. I processen har Specialområde Hjerneskade arbejdet på flere fronter med det klare mål at kunne give de fremtidige borgere i Rehabiliteringen et endnu bedre tilbud.

En af vinklerne har handlet om at finde ud af, hvordan de fysiske rammer bedst muligt understøtter borgernes rehabilitering og resultater. Vi har ikke bare ønsket at bygge nyt, men i høj grad også at tænke viden og forskningsresultater ind i byggeriet. Projektet "Rehabiliterende rammer" så derfor på betydningen af døgnrytmebelysning, beriget miljø og meget andet, og erfaringerne bliver helt konkret brugt i det nye byggeri.

I forhold til byggeriet har en række medarbejdere og ledere arbejdet sammen med arkitekter, rådgivere m.v. for at beskrive og tegne et ambitiøst nybyggeri, der målrettet er beregnet til intensiv genoptræning og rehabilitering af borgere med alvorlig hjerneskade.

Der er også blevet arbejdet med kompetenceudvikling. Det gælder både for den samlede personalegruppe og for den enkelte medarbejder. Afdelingen har således fået et generelt kompetenceløft inden for eksempelvis den neuropædagogiske, sundhedsfaglige og terapeutiske tilgang, mens nogle medarbejdere har fået meget specifikke kompetencer målrettet opgaven med borgernes rehabilitering.

Støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond

Ud over den regionale finansiering har Den A.P. Møllerske Støttefond også ønsket at støtte byggeriet med knap 10 mio. kr.

Fonden er gået ind i projektet, da de i 2016 igangsatte et initiativ på det sociale område. Fonden valgte at donere 750 mio. kr. inden for tre programområder, hvor bevillingen til byggeriet i Specialområde Hjerneskade falder i programområdet "Socialt byggeri med målbar effekt".

Midlerne fra fonden skal både bruges til at realisere et byggeri i høj kvalitet og med optimale betingelser til målgruppen, men en del af dem skal også bruges til at praksisevaluere projektet.

Samarbejde med DEFACTUM

Ansvaret for at evaluere projektet og måle på en række parametre er lagt i hænderne på DEFACTUM. DEFACTUM er et forsknings- og konsulenthus, der er kendetegnet ved en forsknings- og udviklingsorienteret faglighed baseret på en tæt relation til praksis.

Det er i høj grad en tilgang, som vi også søger i Specialområde Hjerneskade, hvor vores projekter – hvad enten det er større forskningsprojekter, prøvehandlinger eller eksperimenter – skal have betydning i den daglige praksis og i tilbuddet til borgerne.

Vi ser derfor frem til samarbejdet med DEFACTUM og Den A.P. Møllerske Støttefond, og er spændte på at se projektets dokumenterede resultater og betydningen for borgernes rehabilitering.

Læs mere