Illustration netværksmøde

28. marts 2019

Specialområde Hjerneskade inviterer vores samarbejdskommuner til netværksmøde med fokus på blandt andet faglig udvikling.

Vores årlige netværksmøder er en mulighed for dels at præsentere nogle af de ting, som vi arbejder med i Specialområde Hjerneskade, dels at få en god dialog om aktuelle emner med de kommuner, vi samarbejder med.

I år har vi valgt tre emner ud:

  • Matchning - hvordan samarbejder vi med kommunerne, når en borger har brug for et specialiseret dag- eller døgntilbud?
  • "Ældre Forældre" - hvilke erfaringer har vi gjort os i pilotprojektet, der har fokuseret på ældre pårørende?
  • Faglig udvikling - hvorfor er faglig udvikling vigtig? Og hvordan omsættes faglighed i praksis?

Mødet er både for kommuner, der har borgere indskrevet i vores tilbud, og kommuner der ikke på nuværende tidspunkt bruger vores tilbud.

Tid og sted

Netværksmødet foregår onsdag den 22. maj 2019 kl. 9.00-12.30 på Engtoften 5C i Viby.

Der bliver serveret brunch i løbet af mødet.

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne modtage tilmeldinger senest mandag den 13. maj. Dette kan ske til Mette Knudsen på tlf. 4020 6747 eller mette.knudsen@rm.dk.

Program

Du kan se det fulde program i denne invitation til netværksmødet.