Kost med forskellige konsistenser

02.01.2019

I Specialområde Hjerneskade er der flere borgere, der har dysfagi. Vores tilbud på Tagdækkervej har derfor haft fokus på kost og konsistenser, der sikrer borgerne korrekt ernæring og indbydende mad.

I slutningen af 2017 samlede vi input til vores strategiarbejde i form af Målbilledet i alle Specialområde Hjerneskades afdelinger. Flere steder påpegede medarbejderne, at de tit så borgere med synkebesvær og behov for særlige konsistenser.

Vi gjorde derfor emnet til et af vores indsatsområder i 2018. Personalet i Rehabiliteringen, Bostøtten og køkkenet på Tagdækkervej valgte at arbejde med det, og de så både på personalets kompetencer og køkkenets kosttilbud til borgerne.

Fakta om dysfagi

Det er en kompliceret proces at spise og drikke. Hvis man har problemer med det, lider man af dysfagi. Dysfagi opstår, fordi muskler i mund og tunge er svage og ukoordinerede. Det kan være på grund af lammelser eller føleforstyrrelser.

Dysfagi kan indebære:

  • at man ikke er i stand til at synke mad og væske,
  • at man kun får sunket noget af maden, mens resten bliver liggende i mund eller svælg, eller
  • at man fejlsynker og derved får mad eller væske i luftrøret i stedet for spiserøret.

Dysfagi ses både i forhold til fast kost og væsker. For begge dele gælder det, at man normalt vil hoste det op, hvis man får det i luftrøret. Hvis man har en hjerneskade eller er fysisk svækket, kan hosterefleksen imidlertid mangle, eller man kan have svært ved at hoste.

Dysfagi kan påvirke den ramte på flere måder. Hvis man som nævnt fejlsynker, kan man risikere at få lungebetændelse. Man kan også få problemer i forhold til at få tilstrækkelig væske og næring, enten som en direkte konsekvens af dysfagien, eller fordi man mister lysten til at spise.

Det ses også tit, at dysfagi påvirker det sociale aspekt i forbindelse med at spise, og det kan være svært både for den ramte, pårørende eller andre medbeboere.

Personalets kompetencer

Det er vigtigt, at personalet har de rette kompetencer i arbejdet med borgere med dysfagi. På Tagdækkervej valgte man i første omgang at fokusere på to personalegrupper: Ergoterapeuter og køkkenpersonalet.

Ergoterapeuter

Alle ergoterapeuter på Tagdækkervej har været på et MISA kursus. MISA står for McGill Ingestive Skills Assessment. Det er et observationsbaseret undersøgelsesredskab, der anvendes til at vurdere borgerens evne til at indtage mad og drikke.

Det er planen, at alle borgere på Tagdækkervej på sigt vil få lavet en F.O.T.T.-SAS undersøgelse. Dette står for Facial-Oral Tract Therapy – Swallowing Assessment of Saliva.

Resultatet af undersøgelsen skal bruges til at råde og vejlede borgeren i hvilken kost, der vil være mest hensigtsmæssige ud fra et fagligt synspunkt.

Køkkenpersonalet

For køkkenpersonalets vedkommende er de vant til at arbejde bevidst med kosten på Tagdækkervej. Køkkenet fik således det økologiske spisemærke i bronze i juni 2017.

Erfaringerne fra at arbejde målrettet med kosten har personalet kunnet tage med direkte videre i forhold til at arbejde med konsistenser. Køkkenpersonalets arbejde har fokuseret på, hvordan man kan tage en kendt ret og ændre dens konsistens samtidig med at dens udseende genskabes.

For at få inspiration og konkret viden om, hvordan man gør, har man blandt andet deltaget i en praktikerdag på Hammel Neurocenter. For at lære endnu mere, har personalet desuden planlagt en tur til sygehuset i Viborg.

Modificeret kost

For køkkenpersonalet har det meget handlet om at få afprøvet nogle ting. Det har lidt været en "leg med konsistenser", når rugbrød ændres til gelerugbrød, og rødbeden også bliver til gele.

Når man ser resultatet af arbejdet, er det imidlertid meget imponerende, og maden er meget mere indbydende for borgeren, end hvis kosten blot var blendet.

Køkkenpersonalet fremstiller stort set alt selv – incl. gelerugbrød. Køkkenet har arbejdet på at oparbejde et lager af forskellige retter i de konsistenser, der efterspørges, og fryseren er nu godt fyldt op.

Det videre arbejde i 2019

Personalet på Tagdækkervej vil fortsætte med at arbejde med dysfagi, kost og konsistenser i 2019. Samtidig vil de gode erfaringer blive udbredt til de andre afdelinger i specialområdet, hvor man oplever nogle af de samme problemstillinger.

Flere oplysninger

Hvis du ønsker at høre mere om vores erfaringer, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Hans Henrik Christensen, hans.christensen@ps.rm.dk, tlf. 4043 3847.

Eksempler på kost

Nedenfor er vist tre billeder af modificeret kost. Al mad er lavet af køkkenet på Tagdækkervej.

Kost med forskellige konsistenser

Gelerugbrød med geleleverpostej og gelerødbede samt to stykker med gelelaksepaté og gelesky.

 

En tallerken med kødrand og tilbehør

Ærtepuré, gulerodspuré, kartoffelmos, kødrand og naturligvis sovs.

 

Dessert

Vaniljebudding med jordbærsovs.