Læringsvejen

 

4. juni 2019

En regnfuld onsdag i maj inviterede Specialområde Hjerneskade lidt over 20 kommunale samarbejdsparter indenfor til et netværksmøde med fokus på faglig udvikling.

Netværksmødet startede med en kort status på nogle af de ting, vi er optaget af lige pt. Områdechef Ann Frederiksen fortalte blandt andet om byggeriet af den nye rehabiliteringsafdeling på Tagdækkervej. Planerne er nu så konkrete, at Ann kunne vise model-billeder af de fysiske rammer.

Herefter fortalte specialområdets fag- og matchningskonsulent Helene Fog om pårørendegruppen "Ældre Forældre". Her har 11 pårørende mødtes seks gange i løbet af vinteren og foråret.

Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive. De har kunnet bruge den konkrete viden, de har fået om sorg/krise, økonomi og meget andet, men det at mødes med andre i samme situation, blev især fremhævet som værdifuldt.

En af deltagerne konkluderede forløbet på denne måde: "Det er guld værd, det jeg har fået her - man bliver løftet helt op".

Faglig udvikling

Dagens anden del handlede om faglig udvikling, og om hvorfor den er vigtig. I Specialområde Hjerneskade understøtter vi medarbejderne med kurser, temadage, supervision, faglig vejledning m.v.

Pædagogisk udviklingskonsulent Hanne Abildgaard slog fast, at alle disse ting er vigtige, for at medarbejderne kan løse opgaven omkring borgerne. En høj faglighed hos personalet påvirker dermed borgernes trivsel, udvikling og mestringsevne positivt.

Vi ser også en sammenhæng mellem faglig udvikling og motivation hos medarbejderne. Når de får flere og relevante kompetencer, baserer de nemlig deres arbejde på konkrete redskaber og faglig viden fremfor "syns'ninger", hvilket giver mere tilfredse medarbejdere.

Hanne skitserede også "læringsvejen", som er den faglige vej, som medarbejderne i Specialområde Hjerneskade gennemgår. Vejen starter allerede på vores introdage, og den fortsætter gennem vores såkaldte "fagpilot".

"Læringsvejen" giver dermed både viden, færdigheder og kompetencer, når medarbejderne arbejder med værktøjer som forudsætningsanalyse, mål/delmål og low arousal.

Hvis man har lyst til at drøfte et konkret behov for kompetenceudvikling, er man meget velkommen til at kontakte vores afdeling Faglig Udvikling.

Oplæg fra dagen

Oplæggene fra netværksmødet kan hentes her (åbner som PDF):

Netværksmøde maj 2019