Specialområde Hjerneskades folder

14.02.2019

I foreløbigt to foldere præsenterer Specialområde Hjerneskade sig i forhold til målgruppe, ydelser, faglig indsats og meget andet.

I Specialområde Hjerneskade oplever vi ofte, at borgere, sagsbehandlere, pårørende eller andre spørger, om vi da ikke har en folder, der beskriver vores tilbud.

Vi har hidtil henvist til vores hjemmeside, men mange gange er det også godt at have noget håndgribeligt - noget, der hele tiden er tilgængeligt, og ikke er afhængigt af computer, telefon eller andet.

To af fire foldere klar

Vi har planlagt at lave fire foldere, hvoraf de to første nu kan findes her på hjemmesiden. Den ene folder beskriver det samlede specialområde med alle de ydelser, vi leverer. Den anden beskriver helt specifikt vores rehabiliteringsafdeling.

De to sidste foldere kommer til dels at beskrive vores afdelinger med dag- og døgntilbud, og dels vores afdeling Faglig Udvikling.

Folderne findes under menupunktet "Om os", hvor de kan downloades.

Folderne fås også i en trykt version. Dem tager vi tit med på konferencer, møder og andre steder. Hvis du ønsker at modtage en folder, så send en mail til soh@ps.rm.dk med angivelse af hvilken folder du ønsker, og naturligvis med dine kontaktoplysninger.