Samtale mellem borger og medarbejder

10.01.2019

Som pårørende til en person med en erhvervet hjerneskade gør man sig mange tanker – ikke mindst om fremtiden. Det sætter vi nu særligt fokus på i en samtalegruppe for forældre.

Mange af borgerne, der får et tilbud i Specialområde Hjerneskade, har forældre, der spiller en vigtig rolle i deres liv.

Ofte er forældrene borgerens nærmeste og måske eneste netværk. Det er forældrene, der kender deres søn eller datter bedst, og på den måde bliver de borgerens talerør, hjælper, ven og familie på én gang.

For personalet i vores afdelinger er forældrene – lige som andre pårørende – en stor ressource, hvor vi kan få værdifuld viden om borgerens tidligere liv.

Det kan være kendskab til interesser, vaner, relationer etc., hvilket kan være med til at påvirke borgerens tilbud positivt. Vi bruger naturligvis den viden med respekt for borgerens egne input og ønsker.

Forældrenes bekymringer

Forældrene spiller altså en vigtig rolle i borgerens liv, og det kan derfor være en stor bekymring, hvad der skal ske med ens søn eller datter, den dag man ikke selv er her længere.

For at støtte op om denne problematik har vi i Specialområde Hjerneskade valgt at lave en samtalegruppe, der skal give pårørende mulighed for at drøfte nogle af deres bekymringer.

Gruppens udgangspunkt er nogle af livets store spørgsmål, når vi bliver ældre, og stadig har børn, som vi "passer på". Tanken er, at de pårørende får mulighed for at drøfte spørgsmålene, men også at de får nogle brugbare redskaber, som de kan bruge efterfølgende.

Samtalegruppens emner

Samtalegruppen mødes første gang tirsdag den 15. januar 2019. Der er i alt planlagt fire møder.

Nogle af emnerne bliver tosporsmodellen om sorg/krise og mestringstankegangen – ligesom der også skal ses på konkrete forhold omkring økonomi og værge.

Det endelige indhold vil blive aftalt med deltagerne på det første møde, da deres behov er vigtige i forløbet.

Fire afdelinger repræsenteret

Der er i alt syv pårørende, der deltager i gruppen. De kommer fra et bredt udsnit af specialområdets afdelinger – Svalevej, Bocentret, Tagdækkervej og Høskoven.

Fra Specialområde Hjerneskade deltager fag- og matchnings-konsulent Helene Fog og supervisor Keld Andersen. De to har drøftet og planlagt gruppens forløb med Grethe Pedersen. Grethe er specialist og supervisor i neuropsykologi, og har i hele sin karriere haft særligt fokus på pårørende.

Pårørendesamarbejde som indsatsområde

Tiltaget er en udløber af vores strategiarbejde i specialområdet i 2018 – et strategiarbejde, der blandt andet er sket med udgangspunkt i socialområdets Målbillede, og hvor vi har arbejdet med pårørendesamarbejde som et særligt indsatsområde.

Der er tale om en prøvehandling, som vi efterfølgende vil evaluere. Ud fra dette, og tilbagemeldingerne fra deltagerne, vil vi vurdere på, om forløbet skal gentages, og om der skal justeres på form og indhold.

Flere oplysninger

Hvis du ønsker at høre mere, er du velkommen til at kontakte nedenstående personer: