Illustration pårørendegruppe (COLOURBOX10888433)

Foto: Colourbox

15. august 2019

Er du mor eller far til en borger i en af Specialområde Hjerneskades afdelinger? Så inviterer vi nu igen til, at du kan være med i en pårørendegruppe i løbet af efteråret.

I starten af året mødtes de første 11 pårørende i en pårørendegruppe på tværs af specialområdet. Der var tale om en prøvehandling, hvor vi ville afprøve, hvad der kommer ud af, at bringe pårørende – mere præcist forældre – sammen.

Vi ville både blive klogere på indhold og form i en pårørendegruppe, og ikke mindst på udbyttet for de involverede.

Stor værdi – både for de pårørende og os

Erfaringerne var rigtig gode. De pårørende var meget glade for at være med, og fremhævede blandt andet muligheden for at møde ligestillede. Det havde en stor værdi for dem, at de følte sig forstået, og at de mødte andre pårørende, som de kunne spejle sig i.

For os som specialområde havde det stor værdi at møde de pårørende i en ny sammenhæng og med en anden dagsorden, end den vi oftest møder dem med i hverdagen i afdelingen. Vi blev klogere på de pårørendes tanker og behov, og dialogen var med til at skabe en ny gensidig forståelse.

Vi har tidligere skrevet om erfaringerne fra gruppen, og vi har efterfølgende vurderet på, hvilke elementer fra forløbet, der skal arbejdes videre med. Ud fra denne vurdering har vi besluttet, at vi vil gennemføre endnu en pårørendegruppe.

Gruppens udgangspunkt vil igen være nogle af livets store spørgsmål – adskillelse, sorg/krise og ikke mindst mestringsstrategier.

Praktiske oplysninger

Tilbuddet strækker sig over 6 aftener (kl. 18-20) med 14 dages mellemrum. Første gang er den 1. oktober 2019. Gruppen mødes på Engtoften 5A i Viby.

Der kan deltage op til 10 personer i gruppen. Deltagerne skal være forældre til en borger, der bor i en afdeling i Specialområde Hjerneskade.

Læs eventuelt mere om gruppen og se alle mødedatoer i invitationen.

OBS: Gruppens mødedatoer er siden ændret - første mødegang er nu den 22. oktober 2019.

Yderligere oplysninger

Hvis du er interesseret i at deltage – eller ønsker at vide mere – kan du kontakte Fag- og matchningskonsulent Helene Fog på tlf. 2018 5704 eller helefg@rm.dk.