Tre medarbejdere fra Svalevej taler sammen

Den 3. maj 2019

Fagbladet "Socialpædagogen" har været forbi Specialområde Hjerneskades afdeling på Svalevej. Det blev til en spændende snak om at være i flow og om at se styrker – og om den store forskel det gør både for borgere og medarbejdere.

I Specialområde Hjerneskades "fagpilot" bliver medarbejderne undervist i en række neuropædagogiske emner såsom hjernens opbygning og funktioner, neuropædagogiske strategier, skjulte handicap m.v.

Flow og styrkekort

Et af de værktøjer, der også undervises i på "fagpiloten", er flow. Flow er kort beskrevet en tilstand, hvor man er fuldstændig opslugt af det, man beskæftiger sig med. Flow involverer begreber som energi, fokus, involvering og succes.

Når der undervises i flow får medarbejderne idéer til, hvordan de kan skabe flowoplevelser i deres arbejdsliv, og hvordan de kan lave en strategi for flow i teamet.

Et af midlerne til at tale om flow er brugen af styrkekort. Styrkekortene bruges til at få medarbejderne til at drøfte de potentialer – styrker – der findes i teamet.

Kortene fjerner dermed fokus fra begrænsninger, og retter i stedet fokus på medarbejdernes og teamets kvaliteter.

Flow virker

Artiklen i "Socialpædagogen" viser tydeligt, at det har en positiv effekt at arbejde med flow og styrkekort.

Det giver medarbejderne energi, og det skaber positive historier om borgerne. Eller som en af medarbejderne siger, når hun og kollegerne er i flow: "Så er man jo bare høj på at gå på arbejde".

Du kan læse artiklerne i "Socialpædagogen" via disse links:

Tak til Socialpædagogen og til Kissen Møller Hansen for lån af billede.

Mere information

For mere information om Specialområde Hjerneskades fagpilot:

  • Afdelingsleder Jan Frandsen, Faglig Udvikling, Specialområde Hjerneskade, jafran@rm.dk, tlf. 2167 5599.

For mere information om flow og styrkekort: