Undervisning i Fællesmedicinkort (FMK)

29.01.2019

Fælles Medicinkort er med til at give et bedre overblik over borgernes medicin og - ikke mindst - med til at sikre korrekt medicinering.

Den 22. og 23. januar 2019 var 43 medarbejdere fra Specialområde Hjerneskade på kursus i brugen af Fælles Medicinkort – i daglig tale FMK. Der blev tastet medicinoplysninger, tjekket medicinskemaer og fulgt op på lægernes ordinationer.

Der var også deltagere fra administrationen i Psykiatri og Social samt andre specialområder. Deres opgave var dels at støtte op om implementeringen med teknisk bistand og undervisning – dels at hente viden om FMK og processen til brug for implementering i de andre specialområder.

Store fordele ved FMK

FMK er en løsning, hvor alle danskeres medicinoplysninger gemmes i en central database hos Sundhedsdatastyrelsen. Herfra deles oplysningerne på tværs af sektorer og bliver blandt andet tilgængelige i vores fagsystem – Sensum Bosted.

At oplysningerne lagres ét sted og deles, er med til at give os et samlet overblik over borgernes medicin. På den måde sikrer systemet korrekt medicinering til borgerne, for eksempel i forbindelse med indlæggelse eller udskrivning, eller i situationer hvor flere læger udskriver medicin til den samme borger.

Nyt korrespondancemodul

Ud over at øge sikkerheden er indførelsen af FMK også tidsbesparende. Vi har således taget et korrespondancemodul i brug, hvilket betyder, at alle afdelinger kan forny og bestille recepter elektronisk hos lægerne.

Dette gøres næsten udelukkende af social- og sundhedsassistenter. Hvis andre faggrupper er ind over opgaven, kræver det helt specifikke kompetencer.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker at høre mere er du velkommen til at kontakte kvalitetsudviklingskonsulent Anitta Jensen, anitta.jensen@ps.rm.dk, tlf. 2033 0749.

Du kan desuden læse mere om FMK på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Undervisning ved bærbar computer