parorende-gruppe-maj-2019mp4-2-thumbnail.jpg

13. juni 2019

Hvad får man som pårørende til en person med en erhvervet hjerneskade ud af at mødes med andre pårørende? Det har vi spurgt et par af deltagerne i Specialområde Hjerneskades pårørendegruppe om.

Kirsten og Otto er begge forældre. De har begge sønner, der er i 30'erne, og begge har været med igennem lange forløb, der har ført til, at sønnerne nu bor på et specialiseret botilbud i Specialområde Hjerneskade.

De to har også det til fælles, at de har deltaget i en pårørendegruppe på tværs af specialområdet. Gruppen har haft 11 deltagere, og de har mødtes seks gange i løbet af vinteren og foråret 2019.

Tanken har været at samle "Ældre Forældre", da forældre typisk har en anden rolle som pårørende, end for eksempel søskende og børn har. Samtidig kan det, at man er "ældre", give nogle særlige overvejelser og bekymringer hos den pårørende.

Forståelse blandt ligestillede

Kirsten har tidligere søgt kontakt med pårørende i en forening, men hun oplevede ikke, at der var andre i hendes situation. Otto har tilsvarende oplevet, at andre kan have svært ved at forstå den situation, man er i som pårørende til en person med en erhvervet hjerneskade.

De fremhæver derfor begge, at de har mødt ligestillede i gruppen. Det har været andre pårørende, der har forstået dem, og som de har kunnet spejle sig i.

Gruppen har også arbejdet med konkrete emner som mestring, sorg/krise og værgemål. Otto og Kirsten synes, at emnerne har været fine og brugbare, men samværet og forståelsen i gruppen er det, de fremhæver.

Kirsten og Otto giver altså begge udtryk for, at det har været meget givtigt at være med i gruppen, og som Otto afslutningsvis siger: "Det er guld værd, det jeg har fået her".

Kirsten og Otto har været så søde at være med i en lille film, hvor de fortæller om deres oplevelser i gruppen. Filmen kan ses nederst her på siden.

De gode erfaringer føres videre

I Specialområde Hjerneskade er vi utroligt glade for den opbakning og tillid, som de pårørende i gruppen har vist os med deres deltagelse.

Forløbet har været meget lærerigt og givtigt, og vi vil i den kommende tid vurdere nærmere på, hvilke elementer fra forløbet, der skal arbejdes videre med.

Yderligere oplysninger

Vi har tidligere fortalt om tiltaget her på hjemmesiden (se nyhed fra 10. januar 2019), hvor du kan læse mere om indhold og baggrunden for pårørendegruppen.

Hvis du ønsker at høre mere om gruppens arbejde, er du desuden velkommen til at kontakte Helene Fog eller Keld Andersen, der har stået for forløbet:

 

Film om pårørendegruppen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.